Εδαφικές συνθήκες μπανανιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το ριζικό σύστημα της μπανανιάς κανονικά αναπτύσσεται σε βάθος 60-80cm και μέχρι 120cm σε καλά αεριζόμενα εδάαφη. Για αυτό θα πρέπει τα εδάφη για την καλλιέργεια της μπανανιάς να έχουν τουλάχιστον ένα βάθος της τάξεως των 100cm. Η μπανανιά μπορεί να καλλιεργηθεί σε εδάφη από ελαφρώς αμμώδη έως βαριά αργιλώδη. Στα αμμώδη εδάφη το παραγωγικό κόστος είναι υψηλότερο, λόγω των συχνών ποτισμάτων, της χρησιμοποίησης εδαφικού επιστρώματος για τη διατήρηση της εδαφικής υγρασίας και των συχνών λιπάνσεων. Τα πολύ βαριά εδάφη έχουν πρόβλημα με την αποστράγγιση και τον αερισμό. Γενικά, τα πιο κατάλληλα εδάφη είναι εκείνα που περιέχουν άργιλο από 30 - 55%. Το pH του εδάφους πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5,5 - 6,5. Αν το έδαφος είναι πολύ όξινο, βελτιώνεται με την προσθήκη δολοματικού ή γεωργικού ασβεστίου δι' ενσωματώσεως αυτών σε βάθος πριν τη φύτευση των φυτών. Το κάλιο και το μαγνήσιο είναι δύο πολύ σημαντικά θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά της μπανανιάς, γι' αυτό είναι απαραίτητο αυτά να υπάρχουν σε επαρκή ποσότητα στο έδαφος. Στα αμμώδη εδάφη καλή ανάπτυξη φυτών παρατηρείται όταν η σχέση καλίου προς μαγνήσιο είναι 0,25 περίπου, ενώ σε βαριά εδάφη απαιτείται η σχέση αυτή να είναι ίση προς 0,5.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος V "Τροπικά φυτά", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.