Εδαφικές συνθήκες πιπεριάς θερμοκηπίου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η πιπεριά μπορεί να καλλιεργηθεί σε πολλά εδάφη, αποδίδει όμως καλύτερα στα σχετικά ελαφρά, βαθιά, αποστραγγιζόμενα, πλούσια σε χούμο και γόνιμα εδάφη. Για πολύ πρώιμες καλλιέργειες θα πρέπει να επιλέγονται τα αμμώδη εδάφη και μάλιστα με μεσημβρινή έκθεση (γιατί θερμαίνονται εύκολα και πιο νωρίς) στα οποία θα πρέπει να δίνεται η ανάλογη λίπανση. Το άριστο pH του εδάφους για την πιπεριά είναι 5,5 - 6,5. Μπορεί να καλλιεργηθεί και σε ουδέτερα, ως και σε ελαφρώς αλκαλικά εδάφη. Τα φυτά έχουν μικρή ανθεκτικότητα στα άλατα του εδάφους. Οι αποδόσεις μειώνονται κατά 10% σε συγκέντρωση αλάτων Ece = 2mmhos/cm (αγωγιμότητα εδαφικού διαλύματος στους 25oC, κατά 25% σε ECe = 3 και κατά 50% σε Ece = 5mmhos/cm