Εδαφοκλιματικές συνθήκες ρυζιού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Το φυτό του ρυζιού

Καλλιεργείται κυρίως στους νομούς Θεσσαλονίκης ,Σερρών και λιγότερο στους νομούς Καβάλας, Ημαθίας, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, Πιερίας και σε άλλες σποραδικές περιοχές. Ο βιολογικός κύκλος του ρυζιού κυμαίνεται από 2-8 μήνες ανάλογα με την ποικιλία και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στη χώρα μας για να ωριμάσουν χρειάζονται 120-150 ημέρες. Πιο διαδεδομένοι τύποι ρυζιού είναι ο indica και ο japonica. Η μέση θερμοκρασία πρέπει να είναι πάνω από 20°C σε όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου. Άριστες θερμοκρασίες ανάπτυξης θεωρούνται από 30-32oC. Αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε μεγάλη ποικιλία εδαφών και σε ευρέα όρια pH από 5-7,5 με τα ελαφρώς όξινα να είναι καλύτερα (pH 5,5-6,5). Στη χώρα μας το ρύζι καλλιεργείται κυρίως σε αλατούχα παθογενή εδάφη. Σε περιοχές με αφθονία νερού για άρδευση καλλιεργείται και σε μη παθογενή εδάφη. Το ρύζι έχει μεγάλες απαιτήσεις σε νερό. Ποσότητα 1100-1400 κυβικών μέτρων νερού ανά στρέμμα σε μια καλλιεργητική περίοδο είναι αρκετή για ικανοποιητική απόδοση. Στα αλατούχα εδάφη η ποσότητα νερού που καταναλώνεται είναι μεγαλύτερη από 1300-3600 κυβικά μέτρα ανά στρέμμα. Επίσης, η θερμοκρασία του νερού παίζει μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη του φυτού. Την περίοδο της σποράς πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12oC και στα επόμενα στάδια μεταξύ 21oC και 30oC. Υψηλότερη θερμοκρασία από 30oC προκαλεί μείωση της απόδοσης. Μακροχρόνια πειράματα του Ινστιτούτου Σιτηρών έδειξαν ότι λίπανση με 14-16 κιλά/στρέμμα αζώτου, 4-8 κιλά/στρέμμα φωσφόρου και 6-10 κιλά/στρέμμα καλίου είναι ικανοποιητική για απόδοση 750-800 κιλά σπόρου/στρέμμα. Για υψηλοαποδοτικές ποικιλίες (πχ. Ολυμπιάδα) που δεν προσβάλλονται από κάποιες ασθένειες η ποσότητα αζώτου μπορεί να αυξηθεί στα 20 κιλά/στρέμμα. Το ρύζι δεν πρέπει να σπέρνεται μέχρι η θερμοκρασία να αγγίξει τους 15°C. Στην βόρεια Ελλάδα ευνοϊκές συνθήκες για σπορά δημιουργούνται από 1 ως 15 Μαΐου για τον τύπο japonica και από 5 ως 15 Μαΐου για τον τύπο indica. Ο χρόνος συγκομιδής για τις ποικιλίες τύπου indica είναι 35-40 ημέρες μετά την άνθηση και για τις ποικιλίες τύπου japonica είναι 40-45 ημέρες μετά την άνθηση. Η απόδοση την πενταετία 2001-2005 ήτανε στα 753 κιλά/στρέμμα με υψηλότερη απόδοση αυτή του νομού Θεσσαλονίκης στα 832 κιλά /στρέμμα.