Εθνική νομοθεσία για την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων τροφίμων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • ΚΥΑ 38639/2017/21-9-2005, ΦΕΚ 1334/21-9-2005. Καθορισμός μέτρων και όρων για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/18 "για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ" του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  • Εγκύκλιος 278754/11978/02-12-2003. Εφαρμογή Κοινής Υπουργικής Απόφασης 332657/16-02-2001 (ΦΕΚ 176Β/21-2-2001) για τον έλεγχο προσμίξεων συμβατικών σπόρων με γενετικά τροποποιημένους σπόρους.
  • Εγκύκλιος 288439/12579/17-12-2003. Έλεγχος για παρουσία προσμίξεων γενετικά τροποποιημένων σπόρων σε σπόρους σποράς που προορίζονται για πειραματικές-δοκιμαστικές εφαρμογές και για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο.
  • ΥΑ 4Α15Β-Β5/17-3-2011. Ορισμός μελών της επταμελούς επιτροπής του άρθρου 16 παρ.2 της υπ'αριθμ. 38639/2017/21-9-2005 (ΦΕΚ 1334Β') απόφασης των υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • ΥΑ 317/51441/2012. Απαγόρευση της χρήσης και εμπορίας της γενετικής τροποποίησης γεώμηλου ΕΗ92-527-1 στο περιβάλλον ως πολλαπλασιαστικό υλικό για καλλιέργεια.