Ιδιότητες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αυτή η ειδική σελίδα δείχνει τις διαθέσιμες ιδιότητες και όταν φιλτράρεται εμφανίζονται μόνο ιδιότητες ορισμένες από χρήστη οι οποίες ικανοποιούν τη συνθήκη. Για μια διαφοροποιημένη προβολή, βλ. τις ειδικές σελίδες μη χρησιμοποιούμενες ιδιότητες ή ζητούμενες ιδιότητες.

Ιδιότητες

Δείτε παρακάτω μέχρι τα 50 αποτελέσματα ξεκινώντας με #1.

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επομένων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).


 

Κατάλογος ιδιοτήτων

 1. Allows valueΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. (0)
 2. Area τύπου Page (0 χρήσεις)
  • Όλες οι ιδιότητες πρέπει να περιγράφονται από κάποια σελίδα!
  • Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 3. Category τύπου Page (0 χρήσεις)
  • Όλες οι ιδιότητες πρέπει να περιγράφονται από κάποια σελίδα!
  • Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 4. Corresponds toΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. (0)
 5. Creation dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. τύπου Date (0 χρήσεις)
 6. Display unitsΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. (0)
 7. Equivalent URIΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. (0)
 8. Euryca polyporus. [[είναι ποικιλία της (2) Το «Euryca polyporus. [[είναι ποικιλία της» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν όνομα σελίδας σε αυτό το wiki.
 9. Has fieldsΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. (0)
 10. Has improper value forΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. (3)
 11. Has link τύπου Text (2.835 χρήσεις)
 12. Has link GU τύπου Text (55 χρήσεις)
 13. Has queryΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. τύπου Page (5.500 χρήσεις)
 14. Has typeΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. (101)
 15. Imported fromΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. (0)
 16. Is a new pageΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. τύπου Boolean (0 χρήσεις)
 17. Last editor isΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. τύπου Page (0 χρήσεις)
 18. Modification dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. τύπου Date (19.782 χρήσεις)
 19. Population τύπου Page (0 χρήσεις)
  • Όλες οι ιδιότητες πρέπει να περιγράφονται από κάποια σελίδα!
  • Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 20. Provides serviceΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. (0)
 21. Query depthΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. τύπου Number (5.500 χρήσεις)
 22. Query formatΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. τύπου Text (5.500 χρήσεις)
 23. Query sizeΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. τύπου Number (5.500 χρήσεις)
 24. Query stringΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. τύπου Code (5.500 χρήσεις)
 25. Subcategory ofΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. (401)
 26. Subproperty ofΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. (99)
 27. Έχει αγροτική μέθοδο τύπου Page (0 χρήσεις)
  • Όλες οι ιδιότητες πρέπει να περιγράφονται από κάποια σελίδα!
  • Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 28. Έχει αγροτική μέθοδο την τύπου Page (7 χρήσεις)
 29. Έχει ασθένεια τύπου Page (33 χρήσεις)
 30. Έχει εικόνα την τύπου Page (52 χρήσεις)
 31. Έχει εναλλακτική φόρμαΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. (0)
 32. Έχει εχθρό τύπου Page (12 χρήσεις)
 33. Έχει ορισμό τύπου Page (0 χρήσεις)
  • Όλες οι ιδιότητες πρέπει να περιγράφονται από κάποια σελίδα!
  • Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 34. Έχει παραγωγική κατεύθυνση τύπου Page (0 χρήσεις) Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 35. Έχει ποικιλία τύπου Page (9 χρήσεις)
 36. Έχει προεπιλεγμένη φόρμαΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. (0)
 37. Έχει στατιστικά στοιχεία τύπου Page (0 χρήσεις) Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 38. Έχει στατιστικά στοιχεία 01 τύπου Page (52 χρήσεις)
 39. Έχει στατιστικά στοιχεία 02 τύπου Page (52 χρήσεις)
 40. Έχει στατιστικά στοιχεία 03 τύπου Page (21 χρήσεις)
 41. Έχει στατιστικά στοιχεία 04 τύπου Page (330 χρήσεις)
 42. Έχει σχήμα μόρφωσης τύπου Page (0 χρήσεις) Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 43. Έχει σχετικό έγγραφο τύπου Page (0 χρήσεις) Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 44. Έχει τύπο εκτροφής τύπου Page (32 χρήσεις)
 45. Έχει τύπο σταβλισμού τύπου Page (10 χρήσεις)
 46. Όνομα περιοχής τύπου Text (855 χρήσεις)
 47. Αλφαριθμητική ιδιότητα τύπου Page (0 χρήσεις)
  • Όλες οι ιδιότητες πρέπει να περιγράφονται από κάποια σελίδα!
  • Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 48. Ανήκει στον τύπου Page (65 χρήσεις)
 49. Αριθμητική ιδιότητα τύπου Page (0 χρήσεις)
  • Όλες οι ιδιότητες πρέπει να περιγράφονται από κάποια σελίδα!
  • Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 50. Αφορά σε καλλιέργεια τύπου Page (2.499 χρήσεις)