Ειδικό βάρος εδάφους

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στο έδαφος συνυπάρχουν η στερεά, υγρή και αέρια φάση. Το ειδικό βάρος του εδάφους διακρίνεται σε πραγματικό και σε φαινόμενο. Το φαινόμενο ειδικό βάρος επηρεάζεται από τη δόμη του εδάφους, το βαθμό συμπίεσης των εδαφών, τη διόγκωση και συστολή αυτών, διάφορα φαινόμενα, που εξαρτώνται από την περιεκτικότητα της αργίλου και την υγρασία. Το επιφανειακό έδαφος έχει συνήθως μικρότερο φαινόμενο ειδικό βάρος από το υποεπιφανειακό, γιατί στον επιφανειακό ορίζοντα υπάρχει περισσότερη οργανική ουσία και η δομή του είναι κοκκώδης, ενώ το υπέδαφος είναι περισσότερο συμπιεσμένο. Το πραγματικό ειδικό βάρος είναι λιγότερο σημαντικό σε σύγκριση με το φαινόμενο ειδικό βάρος, από το οποίο μπορεί να εκτιμηθεί η δομή του εδάφους, το πορώδες, ο αερισμός, η διήθηση, η ποσότητα νερού άρδευσης και η αποστράγγιση. Ο προσδιορισμός του φαινόμενου ειδικού βάρους γίνεται με παραλαβή από τον αγρό αδιατάραχτων εδαφικών δειγμάτων (ειδικοί κύλινδροι γνωστών διαστάσεων εισάγονται σιγά - σιγά στο έδαφος και μετά την πλήρη είσοδό τους αποσπώνται από την υπόλοιπη εδαφική μάζα) και ξήρανσή τους σε φούρνο. Η διαίρεση του ξηρού βάρους δια του όγκου του δείγματος δίνει την τιμή του φαινομένου ειδικού βάρους.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Εδαφολογία και κρασί - Αξιολόγηση εδαφών και τοποκλιματικές συνθήκες, του καθηγητή Εδαφολογίας Γ.Π.Α, Δρ, Διονυσίου Καλύβα.