Ελαττώματα επιτραπέζιας ελιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι ελαιόκαρποι πρέπει να µην παρουσιάζουν ελαττώµατα ή αλλοιώσεις που µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα, την θρεπτική αξία και την γενική εικόνα του καρπού. Τα ελαττώµατα που µπορεί να εµφανίσουν οι ελαιόκαρποι περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Ελαττώματα Περιγραφή
Σκληρότητα Αίσθηση παχιάς επιφάνειας
Άσχημη οσμή Αίσθηση μη ευχάριστης οσμής
Τάγγισμα Χαρακτηριστική οσμή οξειδωμένου λίπους
Μούχλα Αίσθηση που σχετίζεται με μουχλιασμένες τροφές
Γεύση χαλασμένου ∆υσάρεστη γεύση χαλασµένων τροφών,γεύση βουτυρικού οξέος,µεταλλική γεύση
Ελαττώματα υφής Μαλακή,κοκκώδης,ινώδης σάρκα ελιάς

Σύµφωνα µε το κανονισµό ποιότητας του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιοκοµίας, ανάλογα µε τα ελαττώµατα που µπορεί να εµφανίσουν οι καρποί των βρώσιµων ποικιλιών κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

  1. Extra: οι καλύτερες ποιοτικά ελιές που διατηρούν τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας στο µέγιστο.
  2. Select: (ή πρώτη κατηγορία): ελιές καλής ποιότητας σε κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης που διατηρούν τα χαρακτηριστικά της :ποικιλίας τους.
  3. Standard: (ή δεύτερη κατηγορία): επιτραπέζιες ελιές που δεν µπορούν να ταξινοµηθούν στις προηγούµενες 2 κατηγορίες.