Ελεύθερος σταβλισμός βοοειδών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ελεύθερος σταβλισμός βοοειδών

Τα ζώα σε αυτή τη μέθοδο σταβλισμού κινούνται ελεύθερα σε ορισµένο περιφραγµένο ασκεπή χώρο (προαύλιο). Τα ζώα που εκτρέφονται με αυτόν τον τύπο αναπτύσσονται σε ατοµικές θέσεις (κρεβάτια) σε στεγασµένο και προστατευµένο χώρο (υπόστεγο). Η διανοµή των χονδροειδών τροφών γίνεται σε υπαίθρια ελεύθερη, αλλά στεγασµένη φάτνη στο προαύλιο.

Το όλο συγκρότηµα περιλαµβάνει άλλους βοηθητικούς χώρους.

 1. Χώρο άλµεξης και παρακείµενο γαλακτοκοµείο.
 2. Χώροι αναµονής εισόδου και εξόδου στο αλµεκτήριο. Στο χώρο εξόδου δίνεται και η συµπληρωµατική συµπυκνωµένη τροφή.
 3. Στεγασµένος χώρος αναρρωτηρίου και µαιευτηρίου.
 4. Στεγασµένος χώρος γαλουχίας και ανάπτυξης των µόσχων µέχρι ηλικίας 6 µηνών.
 5. Αποθήκευση συµπυκνωµένων τροφών.
 6. Αποθήκευση σανών και άχυρων.
 7. Χώρος ενσίρωσης τροφών.

Για τον χώρο στον οποίο κινούνται τα ζώα οι διαστάσεις υπολογίζονται ως εξής:

 • Για τον χώρο άσκησης των αγελάδων 7m2/αγελάδα τουλάχιστον.
 • Για την φάτνη, τρέχον µήκος 0,80m/αγελάδα.
 • Οι ατοµικές θέσεις ανάπαυσης, µε µήκος 2.10m, και πλάτος 1,10m.
 • ∆ιάδροµος στο χώρο ανάπαυσης µεταξύ των κρεβατιών µε πλάτος 3,00m.
 • Το αλµεκτήριο σε ψαροκόκαλο 2Χ4 για 35-70 αγελάδες ή 2Χ8 για 70-90 αγελάδες.

Για µεγάλους επιχειρηµατικούς στάβλους άνω των 200 αγελάδων συνιστάται το κυκλικό αλµεκτήριο. Όταν η διανοµή των χονδροειδών τροφών γίνεται µηχανικά ή µε το σύστηµα ελεύθερης πρόσληψης, ένας σταβλίτης επαρκεί για 30-50 αγελάδες και τα µοσχάρια τους.