Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι γεωργοί νεαρής ηλικίας είναι φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και οι οποίοι είναι πρόσωπα ηλικίας κάτω των 40 ετών κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης. Η ενίσχυση που προβλέπεται, χορηγείται ανά γεωργό για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη. Η περίοδος αυτή μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που μεσολαβούν μεταξύ της εγκατάστασης και της πρώτης υποβολής της αίτησης. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν κάθε έτος το ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται με τον πολλαπλασιασμό αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί στο 25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός επί τον αριθμό των δικαιωμάτων που έχει ενεργοποιήσει και δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 250 στρέμματα.

Όσα αναγράφηκαν παραπάνω παραπέμπουν στις σελίδες 48-49 του παρακάτω συνδέσμου

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου