Ενδοχωρική διακίνηση ζώων υδατοκαλλιέργειας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται τα είδη των εμπορικών εγγράφων ή των υγειονομικών πιστοποιητικών, που απαιτούνται για τις ενδοχωρικές διακινήσεις ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους :

Α / Α Είδη ψαριών, αυγών, γαμετών Προέλευση Προορισμός Ελλάδα για Υπόδειγμα εμπορικού εγγράφου ή υγειονομικού πιστοποιητικού
1 Ζώα υδατοκαλλιέργειας Ελλάδα Καλλιέργεια, περιοχές μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας, ανοιχτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις, εμπλουτισμό Υγειονομικό πιστοποιητικό, παράρτημα ΙΙ, μέρος Α, Κανονισμός (ΕΚ) 1251 / 2008 (άρθρο 5)
2 Ζώα υδατοκαλλιέργειας και προϊόντα τους Ελλάδα Μεταποίηση, κέντρα καθαρισμού, κέντρα αποστολής ή παρόμοιες επιχειρήσεις (πριν την ανθρώπινη κατανάλωση) Υγειονομικό πιστοποιητικό, παράρτημα ΙΙ, μέρος Β, Κανονισμός (ΕΚ) 1251 / 2008 (άρθρα 6 και 7)
3 Είδος Crassostrea gigas Ελλάδα Καλλιέργεια, περιοχές μετεγκατάστασης Υγειονομικό πιστοποιητικό, παράρτημα ΙΙ, Κανονισμός (ΕΚ) 175 / 2010 (άρθρο 5)

Επεξήγηση :

  • Οι απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου των ζώων για τη διάθεση στην αγορά καθορίζονται από τις διατάξεις του ΠΔ 28 / 2009.

Σχετικές σελίδες