Ενισχύσεις για το 2013 και μετά

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η πρόταση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020, προβλέπει ότι ένα σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού της Ε.Ε. θα πρέπει να εξακολουθεί να επενδύεται στη γεωργία, η οποία είναι μια κοινή πολιτική στρατηγικής σημασίας. Επομένως, με βάση τις τρέχουσες τιμές, προτείνεται η Κοινή Γεωργική Πολιτική να επικεντρωθεί στις βασικές δραστηριότητές της με τη διάθεση 317,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στον πρώτο πυλώνα και 101,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο δεύτερο πυλώνα για την περίοδο 2014-2020. Η χρηματοδότηση του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα συμπληρώνεται με την πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 17,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ εκχωρούνται για έρευνα και καινοτομία, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την ασφάλεια τροφίμων και 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ για επισιτιστική βοήθεια στους απόρους σε άλλες κατηγορίες του ΠΔΠ καθώς και 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ για ένα νέο απόθεμα για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα και έως 2,8 δισεκατομμύρια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση εκτός του ΠΔΠ, καταλήγοντας στον συνολικό προϋπολογισμό των 435,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020.

Όσο αναγράφηκαν παραπάνω παραπέμπουν στη σελίδα 10 του παρακάτω συνδέσμου

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου