Επίδραση του κλαδέματος

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το κλάδεμα ως ανθρωπογενής παρέμβαση επηρεάζει σημαντικά την περιεκτικότητα των φυτών σε θρεπτικά. Τούτο βέβαια εξαρτάται από το βαθμό αυστηρότητας. Στη ροδακινιά π.χ. το αυστηρό κλάδεμα αυξάνει την περιεκτικότητα των φύλλων σε άζωτο, φώσφορο, και κάλιο. Αντίθετα το ελαφρύ κλάδεμα μειώνει το επίπεδο του καλίου. Η εξήγηση ίσως έγκειται στο γεγονός ότι κατά το αυστηρό κλάδεμα μειώνεται η παραγωγή βιομάζας γεγονός που επιδρά θετικά στη συγκέντρωση των θρεπτικών. Αντίθετα κατά το ελαφρό κλάδεμα έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή φυτομάζας που ενεργεί αρνητικά στην περιεκτικότητα των θρεπτικών, λόγω ενδεχομένως του φαινομένου της αραίωσης.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Η ερμηνεία της φυλλοδιαγνωστικής, των Π. Κουκουλάκης τ. Αναπληρωτής Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ, ΑΡ. Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ, 2003.