Επίδραση των καρπών στην φωτοσύνθεση

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το μεγάλο φορτίο στις μηλιές μπορεί να μειώσει σημαντικά τη φυλλική επιφάνεια τους, συγκριτικά με εκείνες που δεν έχουν καρπούς, αλλά το ολικό ξηρό βάρος κατά τη συγκομιδή είναι υψηλότερο στα καρποφορήσαντα δένδρα. Αυτό αποδεικνύει την υψηλότερη φωτοσυνθετική ικανότητα των φύλλων ή του φωτοσυνθετικού ρυθμού δια των καρπών. Μελέτες σχετικές με την παραγωγικότητα έδειξαν ότι οι υδατάνθρακες, που μεταφέρθηκαν στους καρπούς ήταν περισσότεροι, από την καταστολή της βλάστησης που προκλήθηκε από τους καρπούς. Ο άμεσος προσδιορισμός τους με τη χρησιμοποίηση ραδιενεργού CO2 αποδεικνύει ότι ο καρπός ενεργεί ως ισχυρό κέντρο συσσώρευσης υδατανθράκων και συμβάλλει στην ικανοποιητική μεταφορά φωτοσυνθετικών υλικών από τα φύλλα στους καρπούς.

O Hensen προσδιόρισε τον καθαρό ρυθμό αφομοίωσης σε διάφορες σχέσεις καρπού / φύλλων. Όταν η φυλλική επιφάνεια αυξήθηκε από 200 σε 800 cm2 ανά καρπό, ο καθαρός ρυθμός αφομοίωσης μειώθηκε κατά 40% και τα φύλλα συγκέντρωσαν άμυλο με ανάλογη αύξηση του ειδικού βάρους τους. Η αντίδραση του φύλλου στο ρόρο του καρπού ως κέντρου συσσώρευσης υδατάνθρακων είναι ταχεία. Η απομάκρυνση των καρπών στη μηλιά συνέβαλε σε μείωση της μεταφοράς των υδατανθράκων από τα γύρω φύλλα σε χρονικό διάστημα 24 ως 48 ωρών. Η απορροφητική δύναμη του καρπού δεν είναι ομοιόμορφη καθ' όλη τη βλαστική περίοδο.

Η αύξηση των καρπών των πυρηνόκαρπων γίνεται σε τρεις ευκρινείς φάσεις. Η επίδραση του καρπού επί της φωτοσυνθέσεως επισυμβαίνει κατά την τρίτη ή τελική φάση αυξήσεως του καρπού, όταν οι περισσότεροι υδατάνθρακες συσσωρεύονται στον καρπό. Ο καρπός στη ροδακινιά μπορεί να επηρεάσει τη φωτοσύνθεση των φύλλων που βρίσκονται μέχρι 45 cm μακριά απ' αυτόν.

Ο Lenz αναφέρει ότι η δέσμευση του CO2 (φωτοσύνθεση) κατά τη διάρκεια εκθέσεως των καρπών στο φως ήταν αρκετά υψηλή στους καρπούς μέχρι του σημείου εξισορρόπησης στην ποικιλία Golden delicious, αλλά όχι και στην Cox Orange Pippin. Συνεπώς, είναι φανερό ότι ο φωτοσυνθετικός ρυθμός του καρπού μπορεί να αναπληρώσει την αναπνοή στο φως, ιδιαίτερα, στις αρχικές φάσεις αυξήσεως του καρπού, αλλά όχι στο σκότος ή κατά τη διάρκεια των τελευταίων σταδίων αυξήσεως του, όταν τα στομάτια δεν είναι λειτουργικά. Το γεγονός ότι το μήλο είναι ικανό να δεσμεύει CO2 με σχηματισμό υδατανθράκων στο σκοτάδι μέσω του φωσφοενολοπυροσταφυλικού περιπλέκει τις μετρήσεις και απαιτείται προσεκτικός διαχωρισμός της δέσμευσης του CO2, που οφείλεται σε δέσμευση στο σκοτάδι κατά τη φωτοσύνθεση.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Γενική Δενδροκομία, του Καθηγητή Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνου Α. Ποντίκη, 1997