Επικονίαση - Γονιμοποίηση φιστικιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η φιστικιά είναι καθαρά φυτό ανεμόφιλο, και η επικονίαση γίνεται μόνο από τη μεταφορά της γύρης από τον άνεμο. Αν κατά την περίοδο της άνθησης επικρατήσει άπνοια ή βροχερός καιρός, η φυσική επικονίαση δυσχεραίνεται και για αυτό συνιστάται η τεχνητή γονιμοποίηση. Τα έντομα μάλλον ζημιώνουν την επικονίαση παρά τη διευκολύνουν. Και αυτό, γιατί η φιστικιά παράγει άφθονη γύρη, που συλλέγεται εύκολα από τα έντομα και έτσι χάνονται σημαντικές ποσότητες αυτής. Η γονιμοποίηση του ωαρίου γίνεται περίπου 24 ώρες μετά την επικονίαση.

Όταν δεν εξασφαλίζεται η συνάνθηση των αρσενικών με τα θηλυκά δέντρα, τότε διενεργείται ψεκασμός με χειμερινό πολτό, που περιέχει δινιτροορθοκρεζόλη (2,5%) και σε δόσεις 5-20 % σε χειμερινό πολτό, ανάλογα με την επιδιωκόμενη πρωϊμότητα της άνθησης των δέντρων. Μπορεί να επιτευχθεί πρωίμηση στην άνθηση 5-18 ημέρες, ανάλογα με τη συγκέντρωση του διαλύματος, όταν ο ψεκασμός διενεργηθεί την εποχή εκείνη που τα δέντρα έχουν συμπληρώσει 1100 ώρες από τις ανάγκες τους σε ψύχος (κάτω των 10oC.

Η τεχνητή επικονίαση (περίγεμα) εφαρμόζεται, όταν δεν υπάρχουν επικονιαστές ή δεν εξασφαλίζεται συνάνθηση και όταν κατά την άνθηση επικρατεί άπνοια ή ο καιρός είναι βροχερός. Η γύρη της φιστικιάς συλλέγεται εύκολα. Συλλέγονται αρσενικές ταξιανθίες, μόλις αρχίσει η διάνοιξη των ανθήρων με το χέρι, έπειτα απλώνονται σε σκιερό ξηρό περιβάλλον πάνω σε κηρόχαρτο και από την επόμενη μέρα τινάσσονται για 2-3 μέρες. Η αναλογία στον φιστικεώνα αρσενικών πρός θηλυκά δέντρα πρέπει να είναι 1:7. Η θέση των αρσενικών δέντρων πρέπει να είναι τέτοια, που με ένα ελαφρό φύσημα του αέρα, να εξασφαλίζεται η διασπορά της γύρης σε ολόκληρο των φιστικεώνα.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.