Επισήμανση βιολογικών προϊόντων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Σήμα ΕΕ για βιολογικά προϊόντα
  • Τα βιολογικά προϊόντα πρέπει να φέρουν τη σήμανση του ευρωπαϊκού λογότυπου, καθώς μπορεί να γίνεται και ταυτόχρονη χρήση των εθνικών ή ιδιωτικών σημάτων.
  • Ως βιολογικά επισημαίνονται τα προϊόντα των οποίων τα συστατικά προέρχονται από τη βιολογική γεωργία κατά ποσοστό τουλάχιστον 95%.
  • Είναι υποχρεωτική η καταγραφή των πρώτων υλών στην ετικέτα, ακόµα και για τα εισαγόµενα βιολογικά προϊόντα, που φέρουν εθελοντικά το ευρωπαϊκό σήµα.
  • Η επισήμανση, η δημοσιότητα ή τα εμπορικά έγγραφα είναι δυνατόν να περιέχουν όρους όπως "οικο" και "βιο" για το χαρακτηρισμό ως βιολογικού κάποιου προϊόντος, των συστατικών του ή των πρώτων υλών.
  • Η επισήμανση βιολογικού προϊόντος πρέπει να είναι ευχερώς ορατή στη συσκευασία και να περιέχει αναφορά στον οργανισμό ελέγχου που πιστοποιεί το υπόψη προϊόν.
  • Η σήµανση των βιολογικών προϊόντων ρυθµίζεται από τον Κανονισµό (ΕΕ) 834/07 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα με τον οποίο τα οργανικά προϊόντα και μόνο αυτά φέρουν την ένδειξη "Βιολογικό" ή "Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας".
  • Οποιαδήποτε άλλη ένδειξη δεν είναι έγκυρη. Πρέπει επίσης να υπάρχει στην συσκευασία ο κωδικός του οργανισµού πιστοποίησης, καθώς και το σήµα του. Επίσης πρέπει να αναφέρεται το όνοµα του παραγωγού και η επωνυµία του προϊόντος. Όταν στα πιστοποιηµένα προϊόντα περιέχονται περισσότερα από ένα συστατικά, πρέπει τα μη – βιολογικά συστατικά να αναγράφονται στη συσκευασία με τρόπο που να διακρίνονται από τα υπόλοιπα και να μην υπερβαίνουν ένα συγκεκριµένο ποσοστό στη σύνθεσή τους.
  • Επίσης θα πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι προϊόντα που εµφανίζονται στην αγορά ως "οικολογικά" ,"υγιεινά", "ολικής αλέσεως" κ.λ.π. δεν έχουν καµία σχέση με τα πιστοποιηµένα βιολογικά προϊόντα και δεν εξασφαλίζουν καµία εγγύηση στον καταναλωτή.

Σχετικές σελίδες


px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php