Επιχειρησιακά προγράμματα οργανώσεων παραγωγών & ενίσχυση σε ομάδες παραγωγών για προαναγνώριση

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Είναι ενισχύσεις δράσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών με στόχο: τον προγραμματισμό της παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, την προώθηση της εμπορικής αξίας των προϊόντων, περιβαλλοντικα μέτρα και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους παραγωγής, πρόληψη και διαχείριση κρίσεων. Περιλαμβάνουν επίσης ενισχύσεις που αφορούν στις δαπάνες σύστασης και διοικητικής λειτουργίας και για την κάλυψη μέρους των αναγκαίων για την αναγνώριση επενδύσεων που αναφέρονται στο σχέδιο σταδιακής αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οργανώσεις παραγωγών, οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και οι ομάδες παραγωγών οπωροκηπευτικών.

Σκοπός του μέτρου είναι:

  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.
  • Η βελτίωση της ελκυστικότητας των Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα.
  • Η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.