Εχθρός αραβόσιτου-Πυραλίδα του αραβοσίτου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Προσβολή από πυραλίδα

Ostrinia (=Pyrausta) nubilalis-Lepidoptera, οικ. Pyralididae. Προσβάλλει ως κάμπια όλα τα όργανα του υπέργειου τμήματος των φυτών και προκαλεί σημαντική μείωση στις τελικές αποδόσεις προκαλώντας θραύσεις των στελεχών, υποβάθμιση και πτώση των σπαδίκων και μείωση της φυλλικής επιφάνειας. Υπολογίζεται ότι μόνο από τις κάμπιες της πρώτης γενεάς η απόδοση μειώνεται κατά 4% για κάθε άτομο που συμπληρώνει τον βιολογικό του κύκλο στο φυτό. Το έντομο έχει συνήθως 2 γενεές τον χρόνο. Τα ακμαία εξέρχονται την άνοιξη και ωοτοκούν στην κάτω επιφάνεια των φύλλων του αραβοσίτου. Οι κάμπιες προσβάλλουν τα φύλλα και μετά κατευθύνονται προς τον στρόβιλο με τα τυλιγμένα νεαρά φύλλα, τα οποία επίσης προσβάλλουν. Τέλος, εισέρχονται στα στελέχη όπου ανοίγουν στοές και τρέφονται από την εντεριώνη. Η προσβολή των σπαδίκων από τις κάμπιες της 1ης γενεάς εξαρτάται από το χρόνο της προσβολής και από το στάδιο της ανάπτυξης των φυτών. Η νύμφωση πραγματοποιείται μέσα στους φυτικούς ιστούς (κυρίως στα στελέχη) και τα ακμαία της 2ης γενεάς εξέρχονται το καλοκαίρι και ωοτοκούν στα φύλλα κοντά στον σπάδικα. Οι κάμπιες προσβάλλουν στελέχη και σπάδικες και διαχειμάζουν μέσα στα στελέχη. Η νύμφωση συντελείται την επόμενη άνοιξη.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του εντόμου είναι η καταστροφή των φυτικών υπολειμμάτων της καλλιέργειας, τα οποία αποτελούν καταφύγια διαχείμασης για τις κάμπιες. Εχει βρεθεί ότι η μηχανική συλλογή μειώνει σημαντικά τον πληθυσμό των ατόμων που διαχειμάζουν. Η συλλογή και καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας που έχει προσβληθεί ή η κοπή και χρήση τους για κτηνοτροφή έχει ανάλογα ευεργετικά αποτελέσματα. Τέλος, ευεργετικά αποτελέσματα έχει και ένα μέτριο όργωμα με υνιοφόρο άροτρο κατά το φθινόπωρο ή τις αρχές της άνοιξης. Με τον τρόπο αυτό θάβονται τα φυτικά υπολείμματα μέσα στο έδαφος και εξολοθρεύονται οι κάμπιες που διαχειμάζουν.

Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διαφορές ως προς την αντοχή των διαφόρων υβριδίων στην πυραλίδα. Τα ανθεκτικά υβρίδια χαρακτηρίζονται, από ισχυρότερο στέλεχος και τραχύτερα φύλλα. Η χρήση ανθεκτικών υβριδίων συνιστάται σε περιοχές όπου ενδημεί το έντομο αυτό. Όταν συμφέρει οικονομικά, η χημική καταπολέμηση είναι αποτελεσματική με την προϋπόθεση ότι θα γίνει έγκαιρα. Ο πρώτος ψεκασμός πρέπει να πραγματοποιείται όταν σε έναν σημαντικό αριθμό φυτών (το 75% του συνόλου) υπάρχουν σημεία προσβολής των νεαρών φύλλων του στροβίλου, ενώ μπορεί να ακολουθεί ένας δεύτερος μετά 7-10 ημέρες. Η ημερομηνία εκκόλαψης των ωών της δεύτερης γενεάς χρησιμοποιείται ως δείκτης για τον χρόνο έναρξης των ψεκασμών. Τα εντομοκτόνα που συνιστώνται δεν διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού.