Εχθρός αραβόσιτου-Blissus leucopterus

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Hemiptera, οικ. Lygaeidae. Προσβάλλει τα κατώτερα φύλλα και τους κολεούς τους οποίους απομυζά. Όταν η προσβολή είναι έντονη τα φυτά γίνονται καχεκτικά, χλωρωτικά, παρουσιάζουν συμπτώματα μάρανσης και συχνά καταστρέφονται. Θερμός και ξηρός καιρός προκαλεί έξαρση των προσβολών απ' τον εχθρό. Συνήθως έχει 2 γενεές τον χρόνο. Τα ακμαία προσβάλλουν την άνοιξη τα μικρά σιτηρά, τα οποία απομυζούν, ενώ παράλληλα ωοτοκούν στα φύλλα τους. Τα νεαρά άτομα απομυζούν τα σιτηρά μέχρι την ωρίμανσή τους και εν συνεχεία μετακινούνται βαδίζοντας προς γειτονικούς αγρούς όπου προσβάλλουν τον αραβόσιτο, το σόργο ή άλλους ξενιστές (κυρίως αγροστώδη) και μεταπίπτουν στην πτερωτή φάση με την οποία και εξαπλώνονται σε όλο τον αγρό ή γειτονικούς αγρούς. Τα ακμαία ωοτοκούν και τα νεαρά άτομα απομυζούν τον αραβόσιτο και συμπληρώνουν την ανάπτυξή τους μέχρι το φθινόπωρο, οπότε μεταναστεύουν σε αυτοφυή αγροστώδη όπου και διαχειμάζουν ως ακμαία.

Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με παρεμπόδιση της μετανάστευσης από τα μικρά σιτηρά στον αραβόσιτο. Αυτή επιτυγχάνεται με τη δημιουργία φραγμάτων (αυλακιών, φρακτών, κ.τ.λ.), τα οποία ψεκάζονται με εντομοκτόνα ή αποκρουστικές ουσίες. Επίσης έχουν δημιουργηθεί ανθεκτικά υβρίδια.