Εχθρός πατάτας Σιδηροσκώληκες

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Προσβολή κόνδυλου πατάτας από Σιδηροσκώληκες

Τα κολεόπτερα αυτά ανήκουν στα είδη Agriotes obscurus, Agriotes lineatus, Agriotes sputator και είναι τα πλέον επιζήµια. Οι προνύµφες των εντόµων, προσβάλλουν τους κονδύλους, δηµιουργώντας στοές µήκους αρκετών χιλιοστών. Η προνύµφη είναι κυλινδρική και σκληρή, κίτρινου έως υπόλευκου χρωµατισµού, και µήκοuς 2-2,5mm. Στο ίδιο αγροτεµάχιο µπορεί να βρεθούν προνύµφες διαφόρων ηλικιών. Το ακµαίο είναι µικρό, µήκους 6-12mm, µε σκούρο καστανό χρώµα και το χαρακτηρίζει η τάση όταν βρίσκεται ανάποδα να πηδάει σαν ελατήριο και να επανέρχεται στην κανονική του θέση.

Ο βιολογικός κύκλος της εντόµων διαρκεί αρκετά χρόνια. Τα ακµαία ωοτοκούν Ιούνιο-Ιούλιο στο έδαφος και η προνύµφη εξελίσσεται σε 4 χρόνια. Το βάθος που απαντώνται ποικίλλει ανάλογα µε τις συνθήκες. Ανεβαίνουν συνήθως σε µικρή απόσταση από την επιφάνεια του εδάφους την άνοιξη και το φθινόπωρο όπου και πραγµατοποιούν τις περισσότερες ζηµιές στην πατατοκαλλιέργεια.

Η ζηµιά από τους σιδηροσκώληκες εντοπίζεται στους κονδύλους των φυτών, που τους διατρυπούν µε ευθείες στοές αρκετών χιλιοστών όταν ακόµα βρίσκονται εντός του εδάφους προκαλώντας σοβαρές ζηµιές µέχρι και ξήρανση του φυτού, εφ’όσον η προσβολή είναι µεγάλη.

Για την αντιμετώπιση γίνεται εφαρμογή κατάλληλων καλλιεργητικών μέτρων όπως οι θερινές αρόσεις µετά τη συγκοµιδή των κονδύλων εξαιτίας των οποίων οι προνύµφες εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία και νεκρώνονται, καθώς και πρόγραµµα πολυετών αµειψισπορών µε επιλογή φυτικών ειδών που δε προσβάλλονται από σιδηροσκώληκες.