Εχθρός σιταριού Sitotroga cerealella

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πρόκειται για έντομο [1] όπου τα ακμαία της πρώτης γενιάς ωοτοκούν πριν τη συγκομιδή στο αυλάκι των καρπών ή στα λέπυρα. Οι κάμπιες εισέρχονται στους καρπούς και συνήθως συμπληρώνουν την ανάπτυξή τους στην αποθήκη. Τα ακμαία της δεύτερης γενιάς εξέρχονται από μια οπή που ανοίγουν στα περιβλήματα και ωοτοκούν πάλι στους καρπούς. Συνήθως έχει δύο γενιές το χρόνο.
Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.