Ζιζανιοκτονία αραχίδας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η αραχίδα είναι φυτό βραδείας ανάπτυξης, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια και δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα ζιζάνια. Συνεπώς η καλλιέργεια πρέπει να κρατηθεί ελεύθερη από ζιζάνια τις πρώτες 6-7 εβδομάδες μετά το φύτρωμα, για την επίτευξη των μέγιστων αποδόσεων. Η μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων είναι δυσκολότερη στην αραχίδα σε σχέση με πολλές άλλες καλλιέργειες, λόγω της παραγωγής των γυνοφορίων από τους βλαστούς και την είσοδό τους στο έδαφος. Αναφέρεται μείωση της απόδοσης με την αύξηση του αριθμού των σκαλισμάτων μεταξύ των γραμμών, προφανώς λόγω τραυματισμού των φυτών. Επίσης, σε άλλα πειράματα η απόδοση ήταν μικρότερη όταν η αντιμετώπιση των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών έγινε με μηχανικό τρόπο σε σύγκριση με τη χρησιμοποίηση προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων. Με τη μηχανική καλλιέργεια σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και ειδικά στους έρποντες τύπους, το χώμα που πέφτει στους πλάγιους βλαστούς εμποδίζει την άνθηση, το σχηματισμό των γυνοφορίων και την ανάπτυξη των λοβών. Το χώμα γύρω από τους βλαστούς ευνοεί επίσης την ανάπτυξη σήψεων του βλαστού. Η προσβολή από το μύκητα Sclerotium rolfsii αυξάνει με τις πληγές που σχηματίζονται στους βλαστούς κατά τη μηχανική κατεργασία και με τη συγκέντρωση του χώματος γύρω από αυτούς. Συνεπώς η συγκέντρωση χώματος στη βάση των φυτών που γίνεται από ορισμένους παραγωγούς για να βοηθηθεί η είσοδος των γυνοφορίων, δεν είναι ορθή.

Από άλλες αναφορές προκύπτει ότι για την αντιμετώπιση των ζιζανίων στην αραχίδα πρώτη επιλογή πρέπει να είναι η χρησιμοποίηση ζιζανιοκτόνων και αν παρατηρηθεί μειωμένη αποτελεσματικότητα, να γίνουν περιορισμένα σκαλίσματα, όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η χημική ζιζανιοκτονία στην αραχίδα είναι εύκολη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα τοξικότητας. Τα διαθέσιμα ζιζανιοκτόνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσπαρτικά με ενσωμάτωση, προφυτρωτικά, λίγο πριν την έξοδο των φυταρίων πάνω από την απιφάνεια του εδάφους και μεταφυτρωτικά. Η αραχίδα είναι σχετικά ανθεκτική στα ζιζανιοκτόνα λόγω του γρήγορου και ζωηρού φυτρώματος και της γρήγορης ανάπτυξης της κεντρικής πασσαλώδους ρίζας.