Θρεπτικά στοιχεία λίπανσης ελιάς: κάλιο

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι απαιτήσεις της ελιάς σε κάλιο είναι υψηλές και για αυτό η λίπανση με κάλιο πρέπει να γίνεται τακτικά ανάλογα με τις εκροές του στοιχείου.Είναι γνωστό ότι σε χρονιές υψηλής παραγωγής μεγάλες ποσότητες καλίου απομακρύνονται με το συγκομιζόμενο ελαιόκαρπο και το κλάδεμα. Για μέγιστη παραγωγή και άριστη ποιότητα, η ελιά χρειάζεται τακτική καλιούχο λίπανση, ιδιαίτερα σε ελαιώνες στους οποίους για πολλά χρόνια δεν έχει χορηγηθεί κάλιο. Το ύψος της καλιούχου λίπανσης θα πρέπει να καθορίζεται με βάση το ύψος της αζωτούχου λίπανσης.Σε ελαιώνες, στους οποίους στο παρελθόν δεν έγινε καλιούχος λίπανση, καλό είναι για μερικά χρόνια να δοθεί κάλιο σε ποσότητα διπλάσια από το χορηγούμενο άζωτο. Αν για παράδειγμα χορηγείται 0,5 κιλό Ν/δένδρο (2,5 κιλά θειϊκή αμμωνία) τότε θα πρέπει να δοθεί 1 κιλό Κ2Ο/δένδρο (2 κιλά θειϊκό κάλιο). Στη συνέχεια, μειώνουμε την ποσότητα του καλίου στη δόση συντήρησης, η οποία είναι ίση με τη δόση του αζώτου (Κ2Ο=Ν). Μετά από χρονιές πολύ υψηλής καρποφορίας, καλό είναι να αυξήσουμε πάλι τη δόση του καλίου για συμπλήρωση των αποθεμάτων των ελαιόδενδρων. Η φυλλοδιαγνωστική, όπου υπάρχει δυνατότητα να γίνεται, μπορεί να μας κατευθύνει καλύτερα και στην περίπτωση της καλιούχου λίπανσης.

Το κάλιο είναι σημαντικό για τις ελαιοκαλλιέργειες και πιο κάτω βλέπουμε πόσο σημαντικός είναι ο λειτουργικός του ρόλος:

 • Επαγωγή ανθεκτικότητας σε αβιοτικούς παράγοντες (ψύχος, ξηρασία κτλ)
 • Συμπαράγοντας σε πολλές ενζυμικές διεργασίες
 • Οσμωρυθμιστής και σπουδαίο ρόλο στη ρύθμιση της χρησιμοποίησης του νερού
 • Μεταβολισμό υδατανθράκων
 • Μεταφορά υδαταθράκων
 • Έλεγχος ιοντικής ισορροπίας

Η τροφοπενία καλίου συνήθως εμφανίζεται:

 • Σε αμμώδη εδάφη
 • Σε οργανικά εδάφη
 • Σε όξινα εδάφη

Η τροφοπενία (έλειψη) καλίου αντιπροσωπεύει περίπου το 62% των τροφοπενιών στην καλλιέργεια της ελιάς.

Επίδραση εφαρμογής καλίου στο ελαιόδενδρο:

 • Αυξάνει το βάρος του καρπού, μέσω της αύξησης των σάρκας και της περιεκτικότητας σε λάδι
 • Αυξάνει την παραγωγή (ειδικά υπό συνθήκες τροφοπενίας)
 • Βελτιώνει την ποιότητα του ελαιολάδου (όσον αφορά τα λιπαρά οξέα και τις φαινολικές ενώσεις)
 • Αυξάνει το ποσοστό της σάρκας στον καρπό
 • Προσδίδει ένα βαθμό ανθεκτικότητας σε αβιοτικούς παράγοντες (ξηρασία, ψύχος κτλ.)

Η βέλτιστη συγκέντρωση καλίου είναι 0.7-0.9%κ.β. ξηρού βάρους φύλλου (για φύλλα που μαζεύτηκαν το χειμώνα, από το μέσο της ετήσιας βλάστησης, 5-8 μηνών).

Η τροφοπενία καλίου εμφανιζεται ως ελαφρώς κίτρινα φύλλα ενώ σε περίπτωση έντονης έλλειψης παρατηρούνται νεκρώσεις της κορυφής των φύλλων και ξηράνσεις ολόκληρων βλαστών.

Ποσότητες καλίου(Κ) που απαιτούνται ετησίως από ένα δέντρο είναι 0.95 κιλά / 100 κιλά καρπού , 0.28 κιλά / 50 κιλά φύλλων , 0.195 κιλά / 50 κιλά ξύλου.