ΚΟΓΠ-Βαθιά διήθηση του νερού άρδευσης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η ορθή γεωργική πρακτική αναφέρει ότι μία επιτυχημένη άρδευση πρέπει να εφοδιάζει το έδαφος με τόσο νερό όσο χρειάζεται για την κανονική ανάπτυξη της καλλιέργειας, η δε εφαρμογή του να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατό μικρότερες απώλειες νερού και θρεπτικών από βαθειά διήθηση και επιφανειακή απορροή. Σε κάθε άρδευση πρέπει να εφαρμόζεται τόσο νερό όσο χρειάζεται για να ανέβει η εδαφική υγρασία του στην υδατοϊκανότητα στη ζώνη του ριζοστρώματος.

Είναι αυτονόητο ότι θα πετύχουμε τέλεια άρδευση όταν κατορθώσουμε να κρατήσουμε το νερό σε κάθε σημείο του εδάφους επί τόσο χρόνο όσο χρειάζεται για να απορροφήσει το έδαφος την αναγκαία ποσότητα νερού ώστε να φθάσει η υγρασία, της ζώνης του ριζοστρώματος, στην υδατοϊκανότητα και χωρίς καμία απώλεια από επιφανειακή απορροή στο στραγγιστικό δίκτυο.

Επιπλέον εάν η ποσότητα του λιπάσματος που εφαρμόζεται είναι ίση με αυτή που απαιτείται για την πλήρη ανάπτυξη του φυτού και εφαρμόζεται σταδιακά και σε μικρές δόσεις, οι απώλειες νερού ή νιτρικών, ακόμη και σε περίπτωση βροχοπτώσεων θα είναι ελάχιστες. Από πρώτη άποψη, κάτω από συνθήκες αγρού, φαίνεται σχεδόν αδύνατο να επιτευχθούν ιδανικές συνθήκες διανομής του νερού και των θρεπτικών στο χωράφι. Ωστόσο η βαθιά διήθηση και η επιφανειακή απορροή μπορούν να περιοριστούν με τον κατάλληλο έλεγχο μιας σειράς παραγόντων από τους οποίους επηρεάζονται, όπως είναι:

  • η παροχή αρδεύσεως,
  • ο χρόνος εφαρμογής,
  • η κλίση του εδάφους,
  • το μήκος διαδρομής του νερού στον αγρό,
  • η διηθητικότητα του εδάφους και
  • η μέθοδος άρδευσης.

Οι παράγοντες αυτοί πρέπει να συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο από τους παραγωγούς ώστε να έχουν σαν αποτέλεσμα την κάλυψη του εδάφους με νερό πριν διηθηθούν μεγάλες ποσότητες στα βαθύτερα στρώματα και χωρίς να προκαλείται υπερβολική επιφανειακή απορροή και συνεπώς εδαφική διάβρωση προς το στραγγιστικό δίκτυο και στους υδάτινους αποδέκτες προς τους οποίους τελικά εκβάλλουν. Υπάρχουν πρακτικοί τρόποι με τους οποίους, για κάθε μέθοδο άρδευσης, μπορούμε να επιτύχουμε την ελαχιστοποίηση της βαθιάς διήθησης και επιφανειακής απορροής.