ΚΟΓΠ-Ζώνες ελλειματικού υδατικού ισοζυγίου με προβλήματα εξάντλησης ή υφαλμύρωσης των υπογείων υδροφορέων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η εξάντληση οφείλεται αποκλειστικά ή κυρίως στις γεωργικές πρακτικές (άρδευση), οι παραγωγοί οφείλουν να συµβάλλουν στην αποκατάσταση των υδατικών πόρων. Οι κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής (ΚΟΓΠ) προβλέπουν μείωση της ετήσιας κατανάλωσης αρδευτικού νερού της τάξης του 5 - 10% ανάλογα με το μέγεθος και το ρυθµό εξάντλησης. Η μείωση συστήνετε να γίνει με τους εξής τρόπους:

  • Εξοικονόµηση νερού με αντικατάσταση συστηµάτων άρδευσης με πιο αποδοτικά και λιγότερο υδατοβόρα.
  • Μείωση της δόσης άρδευσης σε περίπτωση που είναι δυνατή η μέτρηση και ο έλεγχος της κατανάλωσης αρδευτικού νερού (μετρητές)
  • Αντικατάσταση αρδευόµενης από ξηρική καλλιέργεια.
  • Αντικατάσταση αρδευόµενης από λιγότερο υδατοβόρα αρδευόµενη καλλιέργεια