ΚΟΓΠ-Προστασία νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης-Διαχείριση των λιβαδιών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σύμφωνα με τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής για προστασία των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης κατά τη διαχείριση των λιβαδιών θα πρέπει:

  • Με την έναρξη της βόσκησης, μειώνεται η πρόσληψη των νιτρικών από τα φυτά, παράλληλα δε τα ζώα παράγουν ούρα και κοπριά και κατά συνέπεια επιτείνεται η έκπλυση νιτρικών.
  • Για την προστασία του περιβάλλοντος των λιβαδιών από τα νιτρικά και την επίτευξη μείωσης της έκπλυσης πρέπει :
  1. Να αποσύρονται τα βόσκοντα ζώα από τις βοσκές το δυνατό συντομότερο
  2. Να ελέγχεται η περιεκτικότητα σε άζωτο των εδαφών εργαστηριακά.
  3. Να αποφεύγεται η λίπανση των λιβαδιών με κοπριά ή υγρή κοπριά.
  4. Η ανασπορά των λιβαδιών να γίνεται νωρίς το φθινόπωρο.
  5. Να είναι πάντοτε το λιβάδι καλυμμένο με φυτική κάλυψη κατά τη χειμερινή περίοδο.