ΚΟΓΠ-Προστασία νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης-Παράρτημα-πίνακες

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται πίνακες οι οποίοι υπάρχουν στην ΥΑ 85167/820 που αναφέρεται στους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής για την προστασία των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Πίνακας 1. Όγκος παραγόμενων αποβλήτων ανά είδος ζώου

Είδος ζώου lt αποβλήτων / kgr ζων βάρος ολικά στερεά % όγκου αποβλήτων
Αγελάδες 0,080 12
Μοσχάρια 0,534 14
Χοίροι 0,058 10
Πτηνά 0,056 27
Πρόβατα 0,040 25

Πίνακας 2. Αναλογία κοπριάς και ούρων (%) στα παραγόμενα απόβλητα

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής Μόσχοι πάχυνσης Χοιρινά Πρόβατα
Κοπριά 69 71 55 50
Ούρα 31 29 45 50
Σύνολο 100 100 100 100

Πίνακας 3. Ποσότητα προστιθέμενης στρωμνής

Παραγωγική κατεύθυνση Σύστημα σταβλισμού Είδος στρωμνής Χρησιμοποιούμενη ποσότητα για 180 ημ(kgr)
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής Περιορισμένος ή ελεύθερος σταβλισμός με ατομικές θέσεις Ψιλοκομμένο άχυρο 120 / ζώο
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής Χωρίς ατομικές θέσεις Πριονίδι & υπολείμματα ξύλου 150 / ζώο
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής Ελεύθερος σταβλισμός χωρίς ατομικές θέσεις Άχυρο 530 / ζώο
Χοιρινά Σε κλουβιά Άχυρο 102 / κλουβί
Πτηνά πάχυνσης Με στρωμνή Ροκανίδια, άχυρο κομμένο, υπολείμματα χαρτιού 0,5 / πτηνό & εκτροφή

Πίνακας 4. Ποσότητα χρησιμοποιούμενου νερού καθαρισμού

Παραγωγική κατεύθυνση Σύστημα καθαρισμού Ποσότητα σε lt Μέσος όρος
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής Καθαρισμός αμελκτικού εξοπλισμού, πλύσιμο θηλών κλπ. χωρίς νερό πίεσης 14 - 22 18 / ζώο
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής Με χρήση νερού πίεσης 27 - 45 35 / ζώο
Χοιρινά (10 ζώα / κλουβί) Καθαρισμός κελλιών μετά την αποχώρηση της τοκετοομάδας 16 - 24 18 / ζώο

Πίνακας 5. Ενδεικτική σύσταση χωνεμένων στερεών (compost) που προκύπτουν μέσα από μηχανικό διαχωρισμό των αποβλήτων ενός συγκεκριμένου χοιροστασίου (case study)

Παράμετροι Τιμές Παράμετροι Τιμές
Υγρασία 5,64 % P2O5 4,03 % επί ξηράς ουσίας
Ξηρή ουσία 94,36 % P1,76 % επί ξηράς ουσίας
pH (1:5 σε νωπή ουσία) 6,73 % K2Ο 0,66 % επί ξηράς ουσίας
Αγωγιμότητα (1:5 σε νωπή ουσία) 4,90 mmhos / cm / 25oC Mg 1,02 % επί ξηράς ουσίας
Οργανική ουσία 36,61 % επί ξηράς ουσίας CaO 10,61 % επί ξηράς ουσίας
Τέφρα 63,39 % επί ξηράς ουσίας Ca 7,58 % επί ξηράς ουσίας
Ν-ολικό 1,95 % επί ξηράς ουσίας Fe 0,35 % επί ξηράς ουσίας
Ν- ολικό 2,27 % επί νωπής ουσίας Mn 0,06 % επί ξηράς ουσίας
Ν-ολικό 2,40 % επί νωπής ουσίας Zn 0,08 % επί ξηράς ουσίας
N-NH4 0,45 % επί ξηράς ουσίας Cu 0,02 % επί ξηράς ουσίας
Σχέση C / N 9,01 % Β 0,0032 % επί ξηράς ουσίας

Πίνακας 6. Ενδεικτική σύσταση υγρών αποβλήτων χοιροστασίου μετά την επεξεργασία τους με το σύστημα των ανοιχτών αναερόβιων δεξαμενών στις ελληνικές συνθήκες

Θρεπτικό στοιχείο Επεξεργασμένα απόβλητα
Ν-ΝΗ3 600 - 900
N-NO3 Αμελητέο
P2O5 30 - 60
K2O 300 - 700
Ca 66,30
Mg 30 - 40
Na 150 - 200
Cu 0,50 - 0,60
Zn 0,60 - 0,70
Mn 0,05 - 0,15
Fe 1,5 - 2,5

Πίνακας 7. Ενδεικτικές ποσότητες λίπανσης των βασικότερων καλλιεργειών στην Ελλάδα με σκοπό τον υπολογισμό της απαιτούμενης έκτασης για διάθεση των ζωικών αποβλήτων

Παραγωγική κατεύθυνση Λιπαντικές μονάδες / στρ.
Άζωτο (Ν) Φώσφορος (P2O5 Κάλιο (K2O)
Σιτάρι 9-18 0-4 0
Κριθάρι 6-12 0-4 0
Καλαμπόκι 18-24 0-4 0
Βαμβάκι 9-12 0 0
Τεύτλα 8-16 0-8 0
Ρύζι 5-10 0-4 0
Μηδική 0 0-9 0
Πατάτα 20-30 20 20
Τομάτα 30-40 20 20
Αμπέλι 5-15 0-15 5-25
Δενδρώδεις καλλιέργειες Λιπαντικές μονάδες / στρ.
Ελιά 0,5-2 0 0-2,5
Εσπεριδοειδή 0,5-1 0 0-2,5

Πίνακας 8. Πίνακας παροχής των σιφωνίων (σε λίτρα/δευτερόλεπτο)

Υψομετρική διαφορά σε εκατοστά
Διάμετρος σιφωνίων σε ίντσες 2,5 5,00 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5
3/4" 0,13 0,18 0,225 0,250 0,285 0,320 0,350 0,386 0,400
1" 0,235 0,320 0,38 0,43 0,5 0,55 0,6 0,63 0,7
1,25" 0,35 0,49 0,61 0,73 0,93 1,21 1,29 1,32 1,45
1,5" 0,52 0,89 1,19 1,40 1,6 1,79 1,82 1,86 1,86
2" 1,26 1,83 1,86 1,9 2,1 2,3 2,5 2,64 3
3" 2,15 3 3,15 3,70 4,70 5,32 5,70 6,20 6,50
4" 3,8 5,5 5,8 6,75 9,3 10,7 10,85 11,5 12,35

Πίνακας 9. Μέγιστη μη Διαβρωτική Παροχή

Κλίση (%) Μέγιστη μη διαβρωτική παροχή I/sec
0,05 3,0
0,1 3,0
0,2 2,5
0,3 2,0
0,5 1,2
1,0 0,6
1,5 0,5
2,0 0,3

Πίνακας 10. Μέση Ωριαία Διηθητικότητα Εδαφών

Είδος εδάφους Μέσον ωριαίο ύψος βροχής Χιλ/ώρα
Αμμουδερά 50
Ελαφρά 25
Μέτρια 15
Βαρειά 5

Πίνακας 11. Υδραυλικά Στοιχεία Εκτοξευτήρων Καταιονισμού

Διάμετρος ακροφυσίου σε mm Πίεση σε atm Παροχή σε m3/h Διάμετρος βεληνεκούς σε m Ύψος βροχής σε mm/h Τριγωνική διάταξη
Απόσταση σε m Ύψος βροχής σε mm/h
Αποστάσεις σε m 6x6 6x12 9x12 12x12
1 ακροφύσιο 3,2 1,0 0,36 17 10 5 3,3 2,5 12x12 2,5
1,5 0,44 21 12,2 6,1 4,1 3,1 12x18 2,1
2,0 0,52 24 14,5 7,2 4,8 3,6 18x18 1,6
2,5 0,57 25 15,8 7,9 5,3 4 18x18 1,8
3,0 0,63 25 17,5 8,7 5,8 4,4 18x18 2,0
4,0 1,0 0,59 18 16,4 8,2 5,5 4,1 12x12 4,1
1,5 0,71 21 19,7 9,9 6,6 4,9 12Χ18 3,3
2,0 0,82 24 22,8 11,4 7,6 5,7 18Χ18 2,5
2,5 0,91 25 25, 12,6 8,4 6,3 18Χ18 2,8
3,0 1,04 27 28,9 14,5 9,6 7,2 18Χ24 2,4
4,5 1,0 0,76 18 21,1 10,6 7,0 5,3 12Χ12 5,3
1,5 0,92 21 25,6 12,8 8,5 6,4 12Χ18 4,3
2,0 1,06 24 29,5 14,7 9,8 7,4 18Χ18 3,3
2,5 1,18 25 32,8 16,4 10,9 8,2 18Χ18 3,6
3,0 1,28 27 35,6 17,8 11,8 8,9 18Χ18 3,0
2 ακροφύσια 3,5x2,5 1,0 0,67 17 18,6 9,3 6,2 4,7 12Χ12 4,7
1,5 0,83 21 23,0 11,5 7,7 5,8 12Χ18 3,8
2,0 0,97 24 27,0 13,5 9,1 6,7 18Χ18 3,0
2,5 1,08 25 30,5 15,0 10,0 7,5 18Χ18 3,3
3,0 1,18 26 32,8 16,4 10,9 8,2 18Χ24 3,6
4x2,5 1,0 0,83 18 23,0 11,5 7,7 5,8 12Χ12 5,8
1,5 1,00 21 27,8 13,9 9,3 6,9 12Χ18 4,6
2,0 1,16 24 32,3 16,1 10,7 8,0 18Χ18 3,6
2,5 1,31 25 36,4 18,2 12,1 9,1 18Χ18 4,0
3,0 1,46 27 40,6 20,3 13,5 10,1 18Χ24 3,4
4,5x2,5
1,0 0,98 18 27,2 13,6 9,1 6,9 12Χ12 6,8
1,5 1,20 21 33,4 16,7 11,1 8,3 12Χ18 5,5
2,0 1,41 24 39,2 19,6 13,0 9,8 18Χ18 4,3
2,5 1,57 25 43,6 21,8 14,5 10,9 18Χ18 4,8
3,0 1,74 27 48,4 24,2 16,1 12,1 18Χ24 4,0