Καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο κανονισμός θεσπίζει ένα απλουστευμένο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές (έως 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου), οι οποίοι εισπράττουν κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα κατ’ αποκοπή ποσό που θα είναι από 500 ως 1.000 ευρώ,το οποίο αντικαθιστά το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων και συνεπάγεται απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και, παράλληλα, χαλάρωση των υποχρεώσεων των εν λόγω γεωργών όσον αφορά τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό, την πολλαπλή συμμόρφωση και τους ελέγχους. Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν, θα πρέπει να κάνουν τη σχετική αίτηση ως τις 15 Οκτωβρίου 2014. Τα κράτη-μέλη βασικά θα είναι αρμόδια να ορίσουν ποιοι είναι οι μικροκαλλιεργητές ή αλλιώς «μικροί γεωργοί».

Όσα αναγράφηκαν παραπάνω παραπέμπουν στις σελίδες 9 και 57 του παρακάτω συνδέσμου

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου