Καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αποτελεί στρεμματική ενίσχυση σε γεωργούς που παράγουν και παραδίδουν υπό προϋποθέσεις βαμβάκι σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες εκτάσεις

Επιλέξιμες για την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού είναι οι γεωργικές εκτάσεις όλης της χώρας με τους ακόλουθους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις:

 • Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί NATURA (για τη διατήρηση της πανίδας και της χλωρίδας).
 • Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη χρήση νιτρικών λιπασμάτων (πχ. Θεσσαλία ,Κωπαϊδα,λεκάνη Πηνειού Ηλείας κ.ά.).

Υποχρεώσεις βαμβακοπαραγωγών

Οι παραγωγοί βαμβακιού προκειμένου να τύχουν της ειδικής στρεμματικής ενίσχυσης, υποχρεούνται:

 • Να υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και:
 1. το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου βαμβακόσπορου
 2. το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης της οποίας ο γεωργός είναι μέλος.

Ως Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος νοείται κάθε φορέας νομικής φύσεως από βαμβακοπαραγωγούς και μια τουλάχιστον εκκοκκιστική επιχείρηση ,με σκοπό τη διάθεση του προϊόντος ,τη σύναψη συμβάσεων κ.ά.

 • Εκτέλεση απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων όπως:
 1. Κατάλληλη προετοιμασία εδάφους πριν τη σπορά
 2. Ορθολογική λίπανση
 3. Καταπολέμηση ασθενειών με τα κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προΪόντα
 4. Ορθολογική χρήση νερού
 • Να συγκομίζουν κάποια ελάχιστη συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος
 • Να παραδίνουν το βαμβάκι που παράγουν στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις έως 31 Ιανουαρίου κάθε έτους προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης ,αφού τηρούνται και λοιπές προϋποθέσεις.

Σχετικές σελίδες