Καθεστώς ενίσχυσης για παραγωγούς ζαχαρότευτλων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Δικαιούχοι της πρόσθετης στρεμματικής ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που παράγουν ζαχαρότευτλα και τα παραδίδουν στη ζαχαροβιομηχανία, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Υπογράφουν συμβόλαια (συμβάσεις) καλλιέργειας τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος τους στη ζαχαροβιομηχανία, το αργότερο μέχρι την 1η Μαΐου κάθε καλλιεργητικής περιόδου.
 • Υποβάλλουν σχετική αίτηση − δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα πλαίσια της Ενιαίας Αίτησης του oλοκληρωμένου συστήματος στην οποία δηλώνουν τα καλλιεργούμενα αγροτεμάχια για τα οποία αιτούνται ενίσχυση.
 • Χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο σποράς.
 • Δεν χρησιμοποιούν σπόρους γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών.
 • Εντάσσονται σε ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω τρία προγράμματα:
 1. Συμβουλευτικής Λίπανσης των Ζαχαροτεύτλων
 2. Χρήσης κουφετοποιημένου σπόρου με επενδυτικά φάρμακα
 3. Ψεκασμού κατά της Cercospora beticola όπως αυτά εφαρμόζονται από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, υπό την παρακολούθηση και εποπτεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δικαιολογητικά χορήγησης ενίσχυσης

 • Οι γεωργοί, που υποβάλλουν αίτηση − δήλωση για το καθεστώς ενίσχυσης των ζαχαρότευτλων δικαιούνται την πρόσθετη στρεμματική ενίσχυση, εφόσον μαζί με την αίτηση υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Σύμβαση με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) για καλλιέργεια και παράδοση των τεύτλων.
 2. Τιμολόγιο αγοράς (πρωτότυπο) του σπόρου, από το οποίο προκύπτει ότι ο τελευταίος είναι πιστοποιημένος και όχι γενετικά τροποποιημένος. Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου τιμολογίου, ο γεωργός πρέπει να προσκομίσει ευκρινές αντίγραφο αυτού,από το στέλεχος του τιμολογίου του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.
 3. Για την περίπτωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης, πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδιο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, ενταγμένο στο μητρώο του (ΟΠΕΓΕΠ).
 4. Έγγραφη βεβαίωση συμμετοχής σε ένα τουλάχιστον από τα 3 προγράμματα που χορηγείται από την ΕΒΖ.
 • Επιπλέον οι γεωργοί θα πρέπει, απαραιτήτως, να υποβάλουν μέχρι την 31 Ιανουαρίου της σχετικής περιόδου εμπορίας:
 1. Τιμολόγιο πώλησης (πρωτότυπο) του παραδοθέντος προϊόντος στη ζαχαροβιομηχανία και
 2. Βεβαίωση για τον αριθμό στρεμμάτων που καλλιεργήθηκαν.

Σχετικές σελίδες

Σύνδεσμοι