Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (με αλκοολικό τίτλο ίσο ή μεγαλύτερο του 80% και για ποσότητα άνω των 10.000 lt) είναι χωρίς δασμολογική ποσόστωση και οι εισαγωγείς μπορούν να υποβάλλουν όλο το έτος αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, που συνοδεύεται από εγγύηση τραπέζης ύψους 1 €/100 lt και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους.

Δικαιούχοι: Εταιρείες (ΑΕ,ΟΕ,ΕΠΕ,ΑΕΒΕ κ.λπ.) και προσωπικές εγγεγραμμένες στο Εμπορικό Επιμελητήριο.