Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές κονσερβών μανιταριών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι εισαγωγές κονσερβών μανιταριών είναι με δασμολογική ποσόστωση. Οι εισαγωγείς κονσερβών μανιταριών με δασμολογική ποσόστωση, διακρίνονται σε παραδοσιακούς και νέους και η ποσότητα κονσερβών μανιταριών προς εισαγωγή κατανέμεται σε ποσοστό 95% στους παραδοσιακούς και 5% στους νέους εισαγωγείς. Οι εισαγωγείς κονσερβών μανιταριών με δασμολογική ποσόστωση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής το πρώτο εργάσιμο πενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 40 €/tn καθαρού στραγγισμένου βάρους και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής είναι μέχρι το τέλος του έτους. Oι αιτήσεις αυτές αποστέλλονται στην Ε.Ε., η οποία με Κανονισμό καθορίζει το ετήσιο ποσοστό κατανομής των προς εισαγωγή μανιταριών ανά κατηγορία εισαγωγέων.

Δικαιούχοι: Εταιρείες (ΑΕ,ΟΕ,ΕΠΕ,ΑΕΒΕ κτλ) και προσωπικές εγγεγραμμένες στο Εμπορικό Επιμελητήριο.