Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές μήλων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι εισαγωγές μήλων διακρίνονται σε εισαγωγές με δασμολογική ποσόστωση και εισαγωγές χωρίς δασμολογική ποσόστωση.

  1. Εισαγωγές μήλων με δασμολογική ποσόστωση Οι εισαγωγείς μήλων με δασμολογική ποσόστωση μπορούν να υποβάλλουν μία αίτηση όλο το χρόνο έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 15 €/tn και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους.
  2. Εισαγωγές μήλων χωρίς δασμολογική ποσόστωση Οι εισαγωγείς μήλων χωρίς δασμολογική ποσόστωση μπορούν να υποβάλλουν όλο το χρόνο αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 15 €/tn και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εξαγωγής ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αίτησης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούντες δασμοί.

Δικαιούχοι: Εταιρείες (ΑΕ,ΟΕ,ΕΠΕ,ΑΕΒΕ κτλ) και προσωπικές εγγεγραμμένες στο Εμπορικό Επιμελητήριο.