Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές - εξαγωγές σιτηρών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εισαγωγές σιτηρών

Οι εισαγωγές σιτηρών διακρίνονται σε εισαγωγές με δασμολογική ποσόστωση και εισαγωγές χωρίς δασμολογική ποσόστωση.

  1. Εισαγωγές σιτηρών με δασμολογική ποσόστωση. Η ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής:
    • του σιταριού άλλης ποιότητας πλην της υψηλής,
    • του κριθαριού και *(45ημέρες)
    • του καλαμποκιού «ανοίγει» την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και υποδιαιρείται σε τέσσερις (4) τριμηνιαίες υποπεριόδους. Η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής γίνεται κάθε εβδομάδα, η εγγύηση είναι 30 €/τόνο και η διάρκεια ισχύος τους είναι δύο *(2) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. Η ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής: της γλυκοπατάτας και του αμύλου μανιόκας «ανοίγει» τη 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής γίνεται κάθε εβδομάδα, η εγγύηση είναι 20 €/τόνο και η διάρκεια ισχύος τους είναι τέσσερις (4) μήνες για την γλυκοπατάτα και τρεις (3) μήνες για το άμυλο μανιόκας από την ημέρα έκδοσής τους. Όταν οι αιτούμενες ποσότητες εισαγωγής σιτηρών υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ποσότητα της ποσόστωσης, η Επιτροπή καθορίζει συντελεστή κατανομής των ποσοτήτων.
  2. Εισαγωγές σιτηρών χωρίς δασμολογική ποσόστωση. Η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής σιτηρών χωρίς δασμολογική ποσόστωση γίνεται κάθε μέρα μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλάδος, η εγγύηση είναι 1 €/τόνο (εκτός από το σιτάρι υψηλής ποιότητας, όπου υπάρχει πρόσθετη εγγύηση 95 €/τόνο, εκτός αν οι εισαγωγές συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας που εκδίδονται από τις Η.Π.Α. και τον Καναδά) και η διάρκεια ισχύος τους είναι δύο (2) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. Στις εισαγωγές σιτηρών χωρίς δασμολογική ποσόστωση καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούντες δασμοί.

Εξαγωγές σιτηρών

Η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής γίνεται κάθε μέρα μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλάδας, η εγγύηση είναι 3 €/τόνο και η διάρκεια ισχύος τους είναι εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα έκδοσής τους. Για τις εξαγωγές σιτηρών δεν χορηγείται σήμερα εξαγωγική επιστροφή.

Δικαιούχοι: Εταιρείες (ΑΕ,ΟΕ,ΕΠΕ,ΑΕΒΕ κτλ) και προσωπικές εγγεγραμμένες στο Εμπορικό Επιμελητήριο.