Καλλιέργεια λεύκας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Προετοιμασία εδάφους

Η προετοιμασία του αγρού για την εγκατάσταση της φυτείας είναι όμοια με αυτή που πραγματοποιείται στην ιτιά. Γενικά, συστήνεται καλλιέργεια του εδάφους σε μεγάλο βάθος (> 25cm) και εφαρμογή ζιζανιοκτονίας. Όταν το έδαφος είναι συμπιεσμένο απαιτείται η χρήση υπεδαφοκαλλιεργητή σε βάθος 40cm.[1]

Φύτευση

Φύτευση μοσχευμάτων λεύκας στο έδαφος
Συστάδες από λεύκες κατά τον 1ο χρόνο
Συγκομιδή λεύκας τον 3ο χρόνο

Η φύτευση γίνεται νωρίς την άνοιξη. Η πυκνότητα φύτευσης είναι μικρότερη συγκριτικά με την καλλιέργεια ιτιάς και κυμαίνεται μεταξύ 1000 και 1200 μοσχεύματα/στρέμμα. Τα μοσχεύματα είναι μήκους 20-25cm, διαμέτρου 1cm και φέρουν ακραίο οφθαλμό. Η χρήση μηχανών φύτευσης για λαχανικά με τις απαραίτητες ρυθμίσεις έχει δοκιμασθεί με επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο.[1]

Καταπολέμηση ζιζανίων

Η καταπολέμηση των ζιζανίων αποτελεί την πιο σημαντική καλλιεργητική εργασία κατά την περίοδο εγκατάστασης της φυτείας. Συνήθως 3-5 ημέρες μετά την φύτευση πραγματοποιείται η εφαρμογή κατάλληλου ζιζανιοκτόνου. Τα πολυετή ζιζάνια καταπολεμούνται αποτελεσματικά με την χρήση κατάλληλων διασυστηματικών ζιζανιοκτόνων επαφής όπως αυτά της οικογένειας των οργανοφωσφορικών γλυκινών. Η ταχεία ανάπτυξη των ζιζανίων, σε γόνιμα κυρίως εδάφη, με το πέρας των καλλιεργητικών πρακτικών είναι αναμενόμενη και γι’ αυτό συνιστάται η εφαρμογή ζιζανιοκτόνου με μεγάλη υπολειμματική δράση (π.χ. ατραζίνες). Κατάλληλα σκευάσματα για τον έλεγχο των αγρωστωδών ζιζανίων μετά την εγκατάσταση της φυτείας είναι αυτά της οικογένειας των κυκλοεξανοδιονών και αρυλοξυφαινοξυπροπιονικών.[1]

Άρδευση

Είναι απαραίτητα ιδιαίτερα σε ξηρές περιοχές. Μ' αυτά επιτυγχάνουμε γρήγορη ανάπτυξη των δένδρων. Γίνονται κυρίως τα δύο πρώτα χρόνια στην ξηρή περίοδο που δεν έχουμε βροχές. Για την λεύκα απαιτούνται περίπου 25-50kg νερό σε κάθε πότισμα. Τα ποτίσματα, ανάλογα βέβαια και με τις καιρικές συνθήκες, πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε 15 ημέρες. Ποτίσματα με μικρότερες ποσότητες νερού έστω και αν εφαρμόζονται συχνότερα δεν δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.[1]

Συγκομιδή

Η λεύκα παράγει λιγότερα σε αριθμό αλλά μεγαλύτερου βάρους στελέχη συγκριτικά με την ιτιά και για το λόγο αυτό απαιτείται η χρήση μηχανημάτων συγκομιδής κατάλληλων να διαχειριστούν αποτελεσματικά μεγάλου όγκου βλαστούς. Δεν διαφέρει σε σχέση με την διαδικασία συγκομιδής της ιτιάς, παρά μόνο στο γεγονός ότι η απεγκατάσταση στο τέλος της οικονομικής ζωής της καλλιέργειας είναι δυσχερέστερη από αυτή της ιτιάς. Λόγω της μεγάλης, τόσο σε επιφάνεια όσο και σε βάθος, έκτασης που καταλαμβάνει το ριζικό σύστημα της λεύκας, απαιτείται η χρήση εκσκαφέα μεγάλου κυβισμού.[1]

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Ενεργειακές Καλλιέργειες - Βιοκαύσιμα, των Σκαράκη Γεώργιου (Καθηγητής ΓΠΑ), Κορρέ Νικολάου (MSc, PhD) και Παυλή Ουρανίας (MSc, PhD), Αθήνα 2008.