Καλλιέργεια ραδικιού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Προετοιμασία εδάφους

Όσον αφορά την προετοιμασία του εδάφους πριν την σπορά, για το ραδίκι θα χρειασθεί η αναμόχλευση του εδάφους μέχρι να φτάσει σε βάθος και τα 30cm περίπου, επειδή η πασσαλώδης ρίζα των ραδικιών φτάνει σε μεγάλο βάθος. Κατά την προετοιμασία του εδάφους βάζουμε και το λίπασμα.[1]

Σπορά

Το ραδίκι πολλαπλασιάζεται με απευθείας σπορά στο χωράφι σε αποστάσεις 20 - 30cm μεταξύ των γραμμών και 20cm, μεταξύ των φυτών πάνω στη γραμμή. O σπόρος τοποθετείται σε βάθος περίπου 1cm και η βλάστηση του πραγματοποιείται σε 1 εβδομάδα. Η ποσότητα του σπόρου που απαιτείται για έκταση 1στρέμματος είναι περίπου 0,4 - 0,5kg σπόρου στο στρέμμα. Όταν κάνουμε σπορά σε σπορείο τότε μετά η φύτευση στο χωράφι γίνεται 1 - 1.5 μήνα μετά τη σπορά, όπου τα φυτά θα έχουν περίπου 8 φύλλα.[2]

Καταπολέμηση ζιζανίων

Αν και τα ζιζάνια δεν αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για την καλλιέργεια γιατί τα πλατιά φύλλα του ραδικιού δεν αφήνουν αρκετό χώρο για την ανάπτυξή τους, σε περίπτωση που εμφανιστούν, τότε τα σκαλίσματα είναι η καλύτερη λύση. Επιπλέον με το σκάλισμα δεν καταστρέφουμε μόνο τα ζιζάνια, αλλά βοηθά στην ενσωμάτωση της υπόλοιπης ποσότητας του αζώτου.[2]

Άρδευση

Θα πρέπει να γίνεται άρδευση ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες ώστε να υπάρχει η απαραίτητη υγρασία του εδάφους. θα χρειασθούν αρκετά συχνά και ελαφρά ποτίσματα αμέσως μετά την σπορά και μέχρι την ανάπτυξη των φυτών. Αν η καλλιέργεια γίνεται τους ψυχρούς μήνες, όπως είναι φυσικό τα ποτίσματα θα είναι λιγότερα απ’ ότι τους θερμούς μήνες που μπορεί να χρειαστεί να γίνονται καθημερινά.[1] Η άρδευση του ραδικιού μπορεί να γίνει με κατάκλυση, αυλάκια δίπλα στις γραμμές ή καταιονισμό, έτσι ώστε το έδαφος να μην στερείται υγρασία. Καλό είναι να γίνεται με καταιονισμό για να γίνεται ομοιόμορφη κατανομή του νερού στον αγρό.[2]

Λίπανση

Καλλιέργεια αντιδιού με απόδοση 2 τόνους/στρεμ. Αφαιρεί από το έδαφος 10kg αζώτου (Ν), 3kg P2O5 (ή 1,3kg φωσφόρου) και 4,5kg Κ2Ο (ή 3,75kg καλίου). Η λίπανση με φώσφορο και κάλιο γίνεται πριν από την εγκατάσταση της καλλιέργειας. Η ποσότητα του αζώτου προστίθεται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών σε 2-3 δόσεις. Συνήθως εφαρμόζεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς ή κομπόστας πριν από την έναρξη της καλλιέργειας και εφαρμογή κομπόστας κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας.[2]

Συγκομιδή

Η συγκομιδή γίνεται με το χέρι, όπου κόβεται το φυτό στην επιφάνεια του εδάφους (με τη βοήθεια μαχαιριού). Η κοπή των φυτών γίνεται τμηματικά, ξεκινώντας από τα φυτά που έχουν αποκτήσει το κατάλληλο στάδιο συγκομιδής (παραμένουν τρυφερά). Είναι προτιμότερο να γίνεται κοπή με μαχαίρι παρά ξερίζωμα των φυτών γιατί ξαναβλαστάνουν και μπορούμε συνολικά να πάρουμε μέχρι 4 - 5 κοπές. Μετά τη συγκομιδή απομακρύνουμε τα παλιά εξωτερικά φύλλα και αποστέλλονται στην αγορά. Τα φυτά όμως μπορεί να διατεθούν στην αγορά μαζί με τμήμα της ρίζας, όποτε εκριζώνονται και γίνεται μόνο μια κοπή. Καλλιέργεια με επαναλαμβανόμενες κοπές μπορεί να δώσει 500 - 700kg / στρέμμα για κάθε συγκομιδή, ενώ με μια μόνο συγκομιδή (ολόκληρα τα φυτά) μπορεί να δώσει 2,5 - 3 τόνους / στρέμμα. Οι λευκασμένες ιταλικές ποικιλίες δίνουν απόδοση 500 - 700kg / στρέμμα.[2]


Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  1. 1,0 1,1 Καλλιέργεια ραδικιού.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Τεχνική βιολογικής καλλιέργειας λαχανικών - Ραδίκι, του Χαράλαμπου Θανόπουλου Msc Γεωπόνος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2008.