Καλλιεργούμενα είδη βρώμης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Avena byzantina Koch

Avena byzantina Koch

Η ποικιλία αυτή θεωρείται ως άμεσος απόγονος της Avena sterilis.

Απαντάται στις χώρες της Μεσογείου (Ν. Ισπανία, Ν. Ιταλία, Ελλάδα, Β. Αφρική, Μ. Ασία), στις Ν. Πολιτείες των Η.Π.Α., Ν. Αμερική, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, όπου μπορεί και να καλλιεργείται κατά τόπους.

Διακρίνεται από την A. sativa από το ότι το δεύτερο άνθος αποχωρίζεται από το πρώτο με θραύση του ραχιδίου. Είναι όμως δυνατό ο τρόπος αποχωρισμού σε ορισμένες ποικιλίες να μοιάζει με εκείνο της A. sativa. Η πρώτη ανάπτυξη είναι συνήθως έρπουσα ή ημιέρπουσα. Οι βλαστοί έχουν μια κόκκινη απόχρωση. Η φόβη είναι μικρού μεγέθους, ανορθωμένη, με σχετικά μικρό αριθμό σταχυδίων. Τα λέπυρα και οι καρποί είναι λίγο μεγαλύτερα από της A. sativa. Συνήθως και τα δύο άνθη του σταχυδίου φέρουν άγανα. Οι χιτώνες έχουν ποικίλους χρωματισμούς.

Στην A. byzantina έχουν διακριθεί 50 περίπου βοτανικές ποικιλίες.Avena nuda L.

Avena nuda L.

Κατά τον Vavilon η ποικιλία αυτή κατάγεται από την Κίνα. Καλλιεργείται και σήμερα στην Κίνα και σποραδικά στις Η.Π.Α. και στον Καναδά. Παράλληλα, έχει χρησιμοποιηθεί σε διασταυρώσεις με την κοινή βρώμη για τη δημιουργία μη επενδεδυμένων ποικιλιών.

Βασικά χαρακτηριστικά της A. nuda αποτελούν η χαλαρή σύνδεση των λεπυριδίων που έχει ως αποτέλεσμα τον εύκολο αποχωρισμό των καρπών και ο αυξημένος αριθμός ανθέων και καρπών/σταχύδιο. Συνήθως υπάρχουν 7-8 άνθη/σταχύδιο που βρίσκονται αραιά τοποθετημένα σε ένα μακρύ ραχίδιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ανώτερα άνθη να εξέχουν σαφώς από τα λέπυρα του σταχυδίου.

Από διαφόρους ερευνητές έχουν προσδιορισθεί 4-5 βασικές ποικιλίες στο είδος. Παρά τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα που φαίνεται να έχει η παραγωγή γυμνών καρπών, η καλλιέργεια της γυμνοβρώμης δεν έχει διαδοθεί λόγω του έντονου "τινάγματος" των καρπών που παρατηρείται πριν από τη συγκομιδή. Το πρόβλημα αυτό δεν έχει ξεπερασθεί ακόμη με βελτιωτικές τεχνικές.Avena nudibrevis Van.

Avena nudibrevis Van.

Η μικρή γυμνοβρώμη καλλιεργείται ελάχιστα σε περιοχές της Β.Δ. Γερμανίας. Κυρίως αντιμετωπίζεται ως ζιζάνιο. Έχει μικρότερη ανάπτυξη, μικρότερες ταξιανθίες και μικρότερους καρπούς από τη μεγάλη γυμνοβρώμη. Η φόβη είναι ελαφρώς μονόπλευρη.