Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης - Εκμεταλλεύσεις σε περιοχές δικτύου NATURA 2000

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για να πληροφορηθεί κάποιος αν η εκμετάλλευσή του είναι σε περιοχή NATURA, μπορεί να απευθυνθεί στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα ή στον σύμβουλο γεωπόνο. Ωστόσο, υπάρχει πίνακας με τις περιοχές NATURA από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εφόσον υπάρχουν αγροτεμάχια εντός των περιοχών αυτών, μπορούν να υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις που ο γεωργός πρέπει να τηρεί επιπλέον από τις γενικές υποχρεώσεις ως εξής:

 1. Σε περίπτωση που υπάρχουν ειδικά διαχειριστικά μέτρα για την περιοχή, ο γεωργός οφείλει να συμμορφώνεται με αυτά, για την προστασία της περιοχής και των φυτικών και ζωικών ειδών. Πληροφορίες για τα ειδικά μέτρα υπάρχουν στις Περιφερειακές Ενότητες και στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών.
 2. Εφόσον ο γεωργός το επιθυμεί και μετά από άδεια του οικείου Δασαρχείου μπορεί να απαγορεύσει το κυνήγι στην εκμετάλλευσή του, ειδικά στους αμπελώνες μέχρι τη λήξη του τρυγητού, στους αθέριστους και ασυγκόμιστους λειμώνες, στις καλλιεργημένες εκτάσεις και στους οπωρώνες. Στην περίπτωση αυτή ο γεωργός τοποθετεί σχετική απαγορευτική πινακίδα σε ευκρινές σημείο.
 3. Απαγορεύεται η από πρόθεση θανάτωση αγρίων ζώων και πουλιών. Επίσης, απαγορεύεται η διατάραξη από πρόθεση της ησυχίας των πουλιών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, η καταστροφή ή η αφαίρεση των φωλιών και η κατοχή ή η αγοραπωλησία νεοσσών, αυγών ή κελυφών.
 4. Δεν καταστρέφεται η φυσική βλάστηση στα όρια των αγροτεμαχίων και στις νησίδες εντός των αγροτεμαχίων (φυτοφράκτες, θάμνοι και δέντρα). Έτσι, προστατεύονται είδη του φυτικού και ζωικού βασιλείου και βελτιώνεται η εμφάνιση του τοπίου.
 5. Ο γεωργός μπορεί να συντηρεί τους θάμνους και τα δέντρα με κλάδεμα. Το ελάχιστο πλάτος διατήρησης καθορίζεται ως εξής:
  • Για τους θάμνους, 0,50 μέτρα από κάθε πλευρά της ρίζας του θάμνου
  • Για τα δέντρα, η κάθετη προβολή της κόμης του δέντρου στο έδαφος
 6. Δεν εισάγονται ξένης προέλευσης για την περιοχή είδη φυτών και ζώων χωρίς ειδική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 7. Όταν υπάρχει κοπριά σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις η συγκέντρωσή της πρέπει να γίνεται σε καλυμμένο χώρο στον οποίο λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη μη διαφυγή ουσιών που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό κατασκευάζονται στέγαστρα ή σκεπάζονται με κατάλληλα στεγανά υλικά οι κοπροσωροί. Περιφερειακά των σωρών κατασκευάζονται αυλάκια για να μαζεύονται τα υγρά που διαφεύγουν.
 8. Τυχόν νησίδες φυσικής βλάστησης, όπου είναι πιθανόν να υπάρχουν συγκεντρωμένες φωλιές άγριων ζώων και πουλιών, δεν χρησιμοποιούνται για τη βόσκηση των παραγωγικών ζώων από την 1η Μαρτίου έως την 30η Ιουνίου κάθε έτους. Στις περιοχές αυτές τοποθετούνται ταμπέλες από τις τοπικές αρχές.
 9. Δεν καταστρέφονται φυσικές υδατοσυλλογές (μικρές λίμνες,έλη) εντός των αγροτεμαχίων. Αυτές χρησιμοποιούνται από πολλά ζώα για διαβίωση αλλά και για πόσιμο νερό.
 10. Δεν καλλιεργούνται γενετικά τροποποιημένα φυτά στις περιοχές NATURA.