Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης - Πτηνά

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα πτηνοτροφεία ανάλογα με τη χρήση, τον τύπο εγκατάστασης και το έτος κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Ειδικά για πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες:

Κατασκευασμένα μετά από 1-1-2003
Υποχρέωση Προδιαγραφή
Επιφάνεια κλωβού ανά όρνιθα 750 cm2
Ύπαρξη φωλιάς Υποχρεωτικό
Ύπαρξη στρωμνής Υποχρεωτικό
Ύπαρξη κούρνιας ανά όρνιθα 15 cm
Ταΐστρα 12 cm
Κατάλληλες ποτίστρες Υποχρεωτικό
Διάδρομοι μεταξύ κλωβοσειρών 90 cm
Ύπαρξη εξοπλισμού ξυσίματος νυχιών υποχρεωτικό

Ειδικά για πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες:

Κατασκευασμένα πριν από 1-1-2003
Υποχρέωση Προδιαγραφή
Επιφάνεια κλωβού ανά όρνιθα 550 cm2
Ταΐστρα 10 cm
Κατάλληλες ποτίστρες 10 cm / όρνιθα
Κάθε όρνιθα έχει πρόσβαση σε 2 πιπίλες ή κύπελλα Υποχρεωτικό
Ύπαρξη εξοπλισμού ξυσίματος νυχιών Υποχρεωτικό


Συστήματα που επιτρέπουν την χρήση εξωτερικού χώρου
Υποχρέωση Προδιαγραφές
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος επικοινωνίας εσωτερικού - εξωτερικού χώρου 35 cm
Ελάχιστο μήκος ανοίγματος επικοινωνίας εσωτερικού - εξωτερικού χώρου 40 cm
Σχέση μήκους ανοίγματος / αριθμό ορνίθων (ελάχιστο) 2m / 1000 όρνιθες
Διατήρηση δαπέδου εξωτερικού χώρου σε καλή κατάσταση Υποχρεωτικό
Να παρέχεται προστασία από καιρικές συνθήκες και αρπακτικά Υποχρεωτική
Πυκνότητα (μέγιστη)αριθμού ορνίθων / m2 ωφέλιμης επιφάνειας 9 όρνιθες / m2


Ειδικά για πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε άλλα συστήματα εκτροφής
Υποχρέωση Προδιαγρφές
Μήκος μετώπου γραμμικής ταΐστρας / όρνιθα 10 cm
Μήκος μετώπου κυκλικής ταΐστρας / όρνιθα 4 cm
Μήκος μετώπου γραμμικής ποτίστρας / όρνιθα 2,5 cm
Μήκος μετώπου κυκλικής ποτίστρας / όρνιθα 1 cm
Σχέση αριθμού θηλάστρων ή κυπέλλων / αριθμό ορνίθων 1 / 10
Αριθμός κυπέλλων ή θηλάστρων που έχει πρόσβαση κάθε όρνιθα 2
Αριθμός ατομικών φωλεών / αριθμό ορνίθων 1 / 7
Επιφάνεια συλλογικών φωλεών / αριθμό ορνίθων 1 m2 / 120 όρνιθες
Διαθέσιμος χώρος κουρνιάστρας / όρνιθα 15 cm2 / όρνιθα
Οριζόντια απόσταση μεταξύ κουρνιαστρών 30 cm
Οριζόντια απόσταση μεταξύ κούρνιας και τοίχου 20 cm
Τοποθέτηση κουρνιάστρας όχι πάνω από τη στρωμνή Υποχρεωτικό
Σχέση επιφάνειας στρωμνής / επιφάνεια δαπέδου 1 / 3
Επιφάνεια στρωμνής / όρνιθα 250 cm2
Το δάπεδο θα πρέπει να υποβαστάζει όλα τα μπροστινά νύχια κάθε ποδιού Υποχρεωτικό


Επιπλέον για συστήματα με πολλαπλά επίπεδα κίνησης των ορνίθων
Υποχρέωση Προδιαγραφές
Μέγιστος αριθμός επαλλήλων επιπέδων 4
Ελάχιστο ελεύθερο ύψος μεταξύ επιπέδων 45 cm