Κατάλογος με τις αναγνωρισμένες πειραματικές μονάδες για το 2012

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο αναγνωρισμένων πειραματικών μονάδων με ευθύνη του συντονιστή ορθής πειραματικής πρακτικής αποτελεσματικότητας. Εντός του πρώτου τριμήνου έκαστου έτους η αρμόδια αρχή δημοσιεύει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως κατάλογο των αναγνωρισμένων πειραματικών μονάδων ΟΠΠΑ καθώς επίσης γίνεται και κοινοποίηση και στα άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή.

Σχετικές σελίδες

Σύνδεσμοι