Κατεργασία εδάφους για τα σιτηρά

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Κατεργασία εδάφους

Εξαρτάται από την καλλιέργεια που προηγείται. Γενικά, το έδαφος [1] κατά τη σπορά θα πρέπει να μην είναι κονιορτοποιημένο, αλλά βωλώδες. Έτσι εξασφαλίζεται προστασία των φυταρίων με συσσωματώματα εδάφους από τους ψυχρούς ανέμους και αποφεύγεται η δημιουργία κρούστας.

Εάν προηγείται φθινοπωρινό φυτό

Μετά τη συγκομιδή (αρχές καλοκαιριού) τα υπολείμματα παραμένουν στον αγρό και δεν πρέπει να γίνεται καλλιέργεια. Αναστροφή μετρίου βάθους γίνεται μόνο όταν υπάρχουν πολυετή ζιζάνια, αμέσως μετά τη συγκομιδή εάν ειναι δυνατόν. Φθινόπωρο: Εάν δεν έχει καλλιεργηθεί ο αγρός το καλοκαίρι συνιστάται μέτρια αναστροφή του εδάφους (στο ρώγο του) με υνιοφόρο ή δισκάροτρο για ενσωμάτωση των υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας και καταστροφή των ζιζανίων. Ακολουθεί δισκοσβάρνισμα ή καλλιεργητής οπότε μπορεί να ενσωματώνεται και το βασικό λίπασμα και μετά τη σπορά.

Εάν προηγείται ανοιξιάτικο φυτό ή επίσπορη καλλιέργεια

Στην περίπτωση αυτή η συγκομιδή γίνεται από Σεπτέμβριο μέχρι Νοέμβριο και ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος για σπορά στην ίδια περίοδο. Αμέσως μετά τη συγκομιδή ακολουθεί τεμαχισμός των φυτικών υπολειμμάτων με στελεχοκόπτη και ενσωμάτωση με αναστροφή. Εάν δεν υπάρχει στελεχοκόπτης, το δισκάροτρο τον υποκαθιστά μερικώς και κάνει ταυτόχρονα και αναστροφή. Θα ακολουθήσει σβάρνισμα ή καλλιεργητής οπότε θα ενσωματωθεί και το λίπασμα και αμέσως θα γίνει η σπορά.

Εάν προηγείται αγρανάπαυση

Παλαιότερα σε καλλιεργούμενες αγραναπαύσεις γίνονταν τρία οργώματα: ένα την άνοιξη, ένα στις αρχές καλοκαιριού και ένα το φθινόπωρο. Αποσκοπούσαν κυρίως στην καταστροφή των ζιζανίων, αλλά το τελευταίο και στην προετοιμασία του εδάφους για σπορά. Χρησιμοποιούνταν συνήθως υνιοφόρα άροτρα αλλά σήμερα αυτά μπορεί να υποκατασταθούν από καλλιεργητές.

Σήμερα συνιστάται ζιζανιοκτονία επαφής μόλις αναπτύσσεται ο ζιζανιοτάπητας και προαιρετικά 1-2 καλλιέργειες κατά το φθινόπωρο-χειμώνα για αποθήκευση νερού μόνο σε επίπεδα εδάφη. Σε επικλινή συνιστάται μόνο ζιζανιοκτονία με ζιζανιοκτόνα επαφής.


Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.