Κοινοτικός κατάλογος προϊόντων προστατευόμενου καθεστώτος

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Βάση δεδομένων DOOR για προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ

Στην Βάση δεδομένων DOOR της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να αναζητήσουμε τα κοινοτικά προϊόντα ΠΟΠ – ΠΓΕ και ΕΠΙΠ και τις προδιαγραφές τους σύμφωνα με:

  • τη χώρα προέλευσης,
  • την ονομασία του προϊόντος,
  • την κλάση του προϊόντος,
  • τον τύπο της αίτησης ( ΠΟΠ – ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ ),
  • τη φάση επεξεργασίας της αίτησης (υποβολή αίτησης, δημοσίευση, καταχώρηση).

Βάση δεδομένων για οίνους "E-Bacchus"

Η κοινοτική Βάση δεδομένων για οίνους "E-Bacchus" περιέχει:

  • Τις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης και Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις της Ε.Ε. σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου.
  • Τις προστατευόμενες στην ΕΕ γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης τρίτων χωρών βάσει των διμερών συμφωνιών για το εμπόριο οίνου που έχει συνάψει η ΕΕ με τις εν λόγω τρίτες χώρες.
  • Τις παραδοσιακές ενδείξεις που προστατεύονται στην ΕΕ .
  • Στατιστικά στοιχεία

Σύνδεσμοι

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php