Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με σκελετό θερμοκηπίου βάσει εγκεκριμένων τύπων κατασκευής ή βάσει προτύπων μέχρι 300τμ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες:

  • Κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου, σύμφωνα με την αριθ. 5888/3.2.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, για τις οποίες εκδίδεται έγκριση τήρησης του τύπου κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία αντί οικοδομικής άδειας.
  • Έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών, κατά την αριθ. 281273/27.8.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, για τις οποίες εκδίδεται έγκριση τήρησης του τύπου κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία αντί οικοδομικής άδειας.

Και στις δύο περιπτώσεις μετά την αποπεράτωση των εργασιών και πριν την μεταφορά των ζώων στην εγκατάσταση ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος προσκομίζει στην αρμόδια πολεοδομία βεβαίωση-εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας και η πολεοδομία θεωρεί την αρχική έγκριση κατασκευής ως προς την αποπεράτωση των εργασιών. Η θεωρημένη πλέον έγκριση κατασκευής ενέχει τη θέση του πιστοποιητικού τήρησης των τύπων κατασκευής.

Επισημαίνεται ότι και στις δύο πιο πάνω κατηγορίες δεν απαιτείται εκπόνηση μελέτης κατασκευής, απαιτείται όμως η επίβλεψη κατασκευής από μηχανικό.