Κτηνοτροφική εγκατάσταση (γενικά)

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Με τον όρο κτηνοτροφική εγκατάσταση νοείται το σύνολο των απαραίτητων υποδομών για την εκτροφή οποιουδήποτε είδους ζώου και περιλαμβάνει:

  • Το περιφραγμένο γήπεδο εντός των ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση.
  • Το σύνολο των κτιρίων κύριων και βοηθητικών (πχ. στάβλοι, γραφεία, οικία σταβλίτη, παρασκευαστήριο ζωοτροφών, ζυγιστήριο κ.λπ.) ή/και το σύνολο των υποστέγων (σταβλισμού και βοηθητικών) που βρίσκονται εντός του περιφραγμένου γηπέδου.
  • Το σύνολο των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της εγκατάστασης, όπως συστήματα αποχέτευσης, επεξεργασίας και βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων, μεταφοράς και παροχής ύδατος, ηλεκτροδότησης κ.λπ.
  • Το σύνολο των αποθηκών όπως αποθήκες ζωοτροφών, εργαλείων και προϊόντων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της και βρίσκονται εντός των ορίων του γηπέδου.

Βιβλιογραφία