Λίπανση αραχίδας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ενδεικτικές τιμές της συνολικής απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων και της ποσότητας που απομακρύνεται από τον αγρό δίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από την αραχίδα και ποσότητητές τους που απομακρύνονται από τον αγρό με τη συγκομιδή του καρπού
Τμήμα του φυτού Απόδοση kg/στρ. N kg/στρ. P kg/στρ. Κ kg/στρ. Ca kg/στρ. Mg kg/στρ. S kg/στρ.
Λοβοί 300 12,0 1,1 1,8 1,3 0,9 0,7
Υπέργειο 500 7,2 1,1 4,8 6,4 1,6 0,8
Σύνολο 19,2 2,2 6,6 7,7 2,5 1,5

Στους λοβούς συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη ποσότητα Ν και συνήθως και P,στις ρίζες S και στο υπέργειο τμήμα Κ, Ca και Mg. Το υπέργειο τμήμα των φυτών, όπως παρουσιάζεται στον ίδιο πίνακα παραπάνω, όταν ενσωματωθεί στο έδαφος και δεν χρησιμοποιηθεί για ζωοτροφή, είναι σημαντική πηγή θρεπτικών στοιχείων για την επόμενη καλλιέργεια. Κατά μέσο όρο τα φυτά απορροφούν περίπου το 10% του N, P, K, Ca και Mg κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης, το 40-50% κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ανάπτυξης και το υπόλοιπο κατά την ωρίμανση. Η αραχίδα παρουσιάζει ιδιαιτερότητα ως προς τη θρέψη σε σχέση με τα άλλα φυτά. Ο σπόρος αναπτύσσεται από θρεπτικά στοιχεία τα οποία αντλεί κατ' ευθείαν από το έδαφος παρά από εκείνα που μεταφέρονται με τη ρίζα στους βλαστούς και στη συνέχεια πίσω στο σπόρο.

Η αντίδραση των φυτών στη λίπανση είναι η παραγωγή περισσότερων ανθέων, αλλά το ποσοστό των επιπλέων σχηματιζόμενων λοβών είναι χαμηλό κι ο αριθμός των επιλπλέον λοβών που φτάνουν στη συγκομιδή επίσης μικρός. Η λίπανση αυξάνει το μέγεθος των σπόρων ανά λοβό. Το ποσοστό λαδιού και γενικά η χημική σύσταση του σπόρου μεταβάλλονται, όχι όμως σε μεγάλο βαθμό, γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά εξαρτώνται κυρίως από το γενότυπο.

Η αραχίδα ως ψυχανθές δεσμεύει άζωτο από την ατμόσφαιρα, όταν στο έδαφος υπάρχει το κατάλληλο ριζόβιο. Οι εκτιμήσεις για την ποσότητα του αζώτου που μπορεί να δεσμεύσει το φυτό ποικίλουν ανάλογα με την ποικιλία, το είδος του ριζοβίου και τις εδαφικές συνθήκες. Οι ερευνητές όμως συμφωνούν ότι υπό συνθήκες που ευνοούν την αζωτοδέσμευση, η αραχίδα μπορεί να καλύψει το 85-90% των αναγκών της σε άζωτο. Εφαρμογή αζώτου 2-4kgστρ. δικαιολογείται μόνο στα φτωχά εδάφη. Πολλές φορές τα ορατά αποτελέσματα βελτίωσης της υπέργειας φυτομάζας, λόγω της λίπανσης, δε συνοδεύονται και από αύξηση της απόδοσης σε λοβούς. Σε σύστημα αμειψισποράς που προηγούνται προσοδοφόρες, ισχυρά λιπαινόμενες καλλιέργειες, δεν πρέπει να εφαρμόζεται άζωτο στην αραχίδα, γιατί εκτός του ότι περιορίζει το σχηματισμό φυματίων, μειώνει και την περιεκτικότητα των σπόρων σε λάδι και αυξάνει την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη υποβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα των σπόρων που χρησιμοποιούνται για εξαγωγή λαδιού.

Για την κανονική ανάπτυξη της αραχίδας χρειάζονται σημαντικές ποσότητες P και K οι οποίες χορηγούνται ανάλογα με τις ανάγκες της. Απαραίτητη είναι και η παρουσία σημαντικής ποσότητας ασβεστίου στο έδαφος κατά την ανάπτυξη των λοβών, γιατί το ασβέστιο που χρειάζεται ο σπόρος απορροφάται από το γυνοφόριο. Το ασβέστιο συντελεί όχι μόνο στην ανάπτυξη ενός υγιούς φυτού αλλά και στην κανονική ανάπτυξη των λοβών, με υψηλής ποιότητας σπόρο. Επίσης το ασβέστιο προστατεύει τους λοβούς και τις ρίζες από σήψεις και αυξάνει τον αριθμό των σπόρων ανά λοβό, λόγω του ότι περισσότεροι σπόροι φθάνουν στην ωρίμανση. Γενικά, υψηλότερη συγκέντρωση ασβεστίου στο έδαφος είναι απαραίτητη για τις ποικιλίες με μεγάλους σπόρους και μικρότερη για εκείνες με μικρούς σπόρους. Η μορφή του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της ποσότητας του ασβεστίου στο έδαφος δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Προσθήκη των υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων συνιστάται μετά από διαπιστωμένη έλλειψη.

Τα φυτά της αραχίδας κατά τη διάρκεια του φυτρώματος υφίστανται σημαντικές ζημιές από τα λιπάσματα. Συνιστάταιη γραμμική τοποθέτηση του λιπάσματος σε απόσταση 10cm εκατέρωθεν της γραμμής σποράς και σε βάθος 15-20cm. Αυτή η τοποθέτηση βοηθά επιπλέον την πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων λόγω της μεγαλύτερης υγρασίας που υπάρχει σε αυτό το βάθος και επίσης ωθεί τα φυτά να αναπτύξουν βαθύτερο ριζικό σύστημα με αποτέλεσμα υψηλότερες αποδόσεις.