Λίπανση πατάτας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η βασική λίπανση του αζώτου γίνεται το φθινόπωρο ή στο τέλος του χειμώνα, πρν την εγκατάσταση της καλλιέργειας, με ενσωμάτωση σε όλη την επιφάνεια του εδάφους ή μόνο στις γραμμές (σε αυτή την περίπτωση να χορηγηθεί μικρότερη ποσότητα λιπάσματος) με διασπορά και καλή ενσωμάτωση στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 20cm. Η επιφανειακή λίπανση εφαρμόζεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η 1η μόλις οι βλαστοί γίνουν 15-20cm και η 2η κατά την περίοδο ανάπτυξης των κονδύλων (ύψος βλαστών 40-50cm) σε γραμμές μεταξύ των φυτών. Ακολουθεί ενσωμάτωση με ελαφρά άρδευση ή με σκάλισμα

Ο φώσφορος προστίθεται ολόκληρος κατά την βασική λίπανση, πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας κατά την προετοιμασία του χωρα-φιού (1-2 εβδομάδες πριν τη φύτευση) με ενσωμάτωση σε βάθος 20cm. Συνιστάται η ανάμιξη του λιπάσματος μαζί με κοπριά.

Το κάλιο προστίθεται κατά την βασική λίπανση, πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας κατά την προετοιμασία του χωραφιού με ενσωμάτωση σε βάθος 20cm. Η μισή δόση θα πρέπει να εφαρμοστεί τέλη φθινοπώρου - αρχές χειμώνα και η υπόλοιπη την άνοιξη.

Το ασβέστιο χορηγείται μέσα φθινοπώρου, τουλάχιστον 6 μήνες πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας και πριν από οποιαδήποτε λίπανση, με ομοιόμορφη διασπορά και καλή ενσωμάτωση στο έδαφος, σε βάθος 20 cm. Σε περίπτωση που στο έδαφος εμφανίζονται υψηλές τιμές pH ή και ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) μπορεί να προκληθούν τροφοπενίες στα φυτά. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται έλεγχος με φυλλοδιαγνωστική ανάλύση, στο μέσο της βλαστικής περιόδου (Αύγουστος - Σεπτέμβριος) για αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων με ψεκασμούς, αλλά επιβάλλεται και η επιλογή κατάλληλων ποικιλιών/υποκειμένων.

Το μαγνήσιο χορηγείται κατά την βασική λίπανση, πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας κατά την προετοιμασία του χωραφιού με ενσωμάτωση σε βάθος 20cm.

Όσο αφορά τον σίδηρο, σε περίπτωση ανεπάρκειας μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα χλώρωσης. Σε περίπτωση διέγνωσής της με φυλλοδιαγνωστική να χορηγηθεί χηλικός σίδηρος διαφυλλικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.

Η χορήγηση του ψευδαργύρου εφαρμόζεται κατά τη βασική λίπανση, πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας κατά την προετοιμασία του χωραφιού ή μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης, πριν την έναρξη της βλάστησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή. Λόγω αλκαλικού pH μπορεί να απαιτηθούν και διαφυλλικοί ψεκασμοί με ψευδάργυρο κατά την άνθηση. Σε περίπτωση οριακής επάρκειας ψευδαργύρου, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα τροφοπενίας. Σε περίπτωση διάγνωσής της με φυλλοδιαγνωστική, να γίνουν διαφυλλικοί ψεκασμοί με ψευδάργυρο κατά την άνθηση.

Το μαγγάνιο χορηγείται στο στάδιο της σποράς. Σε περίπτωση αλκαλικού pH ή λόγω μηχανικής σύστασης του εδάφους, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα χλώρωσης. Σε περίπτωση διάγνωσής της με φυλλοδιαγνωστική, πρέπει να γίνουν και διαφυλλικοί ψεκασμοί με μαγγάνιο.

Ο χαλκός χορηγείται στο στάδιο της σποράς. Σε περίπτωση αλκαλικού pH μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα χλώρωσης. Σε περίπτωση διάγνωσής της με φυλλοδιαγνωστική, πρέπει να γίνουν και διαφυλλικοί ψεκασμοί με χαλκό.

Το βόριο είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο απαραίτητο στην πατάτα. Εφαρμόζεται στο έδαφος κατά την βασική λίπανση, πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας κατά την προετοιμασία του χωραφιού ή κατά τη φύτευση. Διαφυλλικοί ψεκασμοί με βόριο κατά την άνθηση πιθανόν να ευνοήσουν την καλλιέργεια.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Επιστημονική έρευνα του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων.