Λίπανση φασολιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι απαιτήσεις της φασολιάς σε λίπανση είναι μέτριες. Πάντως, επειδή το φυτό έχει μικρής διάρκειας βιολογικό κύκλο και επειδή έχει σχετικά περιορισμένο ριζικό σύστημα, απαιτείται υψηλή γονιμότητα εδάφους για μεγάλη απόδοση. Για την παραγωγή 1 τόνου λοβών απομακρύνονται από το έδαφος περίπου 15kg αζώτου (Ν), 1,5kg φωσφόρου (Ρ) και 11kg καλίου (Κ). Απαιτείται ισορροπημένη και έγκαιρη λίπανση. Επειδή το φυτό αναπτύσσεται και ωριμάζει γρήγορα, απαιτείται η χρήση λιπασμάτων που ελευθερώνουν αμέσως τα θρεπτικά τους στοιχεία (π.χ. νιτρική μορφή αζώτου). Η απαιτούμενη λίπανση σε άζωτο, συνήθως κυμαίνεται από 5-15kg/στρέμμα, ανάλογα με την οργανική ουσία στο έδαφος. Σε αρδευόμενες καλλιέργειες, εφαρμόζεται και επιφανειακή λίπανση με άζωτο (35 kg/στρ.) κατανεμημένες σε 2-3 δόσεις. Υπερβολική αζωτούχος λίπανση κατά την άνθηση μπορεί να προκαλέσει ανθόρροια. Ανάλογα με τη γονιμότητα του εδάφους συνιστάται λίπανση με 15-20kg Ρ2Ο5 και 10-20kg Κ2Ο. Συνήθως, το 80% του φωσφόρου και το 60% του καλίου εφαρμόζεται πριν ή κατά τη σπορά, αλλά με προσοχή ώστε να μην έλθει σε επαφή ο σπόρος με το λίπασμα (που αυξάνει την πυκνότητα του εδαφικού διαλύματος) γιατί η φασολιά είναι πολύ ευπαθής στα άλατα (μέγιστο όριο αντοχής 1,0 ds/m). Το λίπασμα τοποθετείται αρκετά μακριά από το σπόρο, 5cm περίπου κάτω από το σπόρο και σε πλευρική απόσταση 5-7cm. Επιπλέον απαιτούνται 4-6kg/στρέμμα μαγνησίου (MgO). Το φασόλι είναι πολύ ευαίσθητο σε περίσσεια βορίου. Αν το νερό άρδευσης περιέχει περισσότερο από 1ppm βόριο, παρατηρείται σημαντική μείωση στην απόδοση. Είναι φυτό με μεγάλη ευπάθεια στην έλλειψη μαγνησίου, ψευδαργύρου και σιδήρου.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Καλλιέργεια φασολιάς.