Λειμώνιο τριφύλλι προϊόν

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η απόδοση κατά τον πρώτο χρόνο κυμαίνεται από 2.500 έως 3.500 kg/στρ. χλωρό χόρτο ή 500 έως 800 kg/στρ. σανό και κατά το δεύτερο και τρίτο χρόνο μεταξύ 4.000-6.000 kg/στρ. χλωρό χόρτο ή 1.000-1.500kg/στρ. σανό. Η απόδοση είναι πάντα μεγαλύτερη στις πρώτες κοπές κάθε έτους. Οι μέσες αποδόσεις με σπόρο κυμαίνονται από 20 έως 50kg/στρ. Το λειμώνιο τριφύλλι χρησιμοποιείται και για αναχλόωση παλαιών λειμώνων λόγω της εύκολης εγκατάστασής του. Ο σανός είναι πολύ καλής ποιότητας και αναφέρεται ότι έχει μεγαλύτερη πεπτικότητα συγκρινόμενος με το σανό της μηδικής.