Μέγεθος πατατόσπορου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο πατατόσπορος έχει άριστο µέγεθος όταν έχει µικρή διάµετρο 3,5-6,5cm ή βάρος περίπου 40-60gr, γιατί υπάρχουν αρκετοί οφθαλµοί για δηµιουργία ικανοποιητικού αριθµού βλαστών και η χρησιµοποίηση κονδύλων µεγαλύτερου µεγέθους αυξάνει την απαιτούµενη δαπάνη.

Μεγαλύτεροι κόνδυλοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για φύτευση, αφού κοπούν σε 2 ή περισσότερα κοµµάτια. Τα κοµµάτι αυτά, πρέπει να έχουν το καθένα βάρος 40-60gr και τουλάχιστον 2 “µάτια”. Μικρότερα κοµµάτια µε ένα µάτι µπορεί να δώσουν αδύνατους βλαστούς. ∆εν πρέπει να κόβονται οι κόνδυλοι ενώ είναι ακόµη ψυχροί, µόλις βγουν από το ψυγείο. Για αποφυγή σήψης στις επιφάνειες κοπής, συνιστάται αυτές να σκονίζονται µε κάποιο µυκητοκτόνο (Captan, Maneb, Zineb κλπ.). Εφόσον δεν είναι δυνατό να φυτευτούν αµέσως οι κοµµένοι κόνδυλοι, συνιστάται να διατηρούνται για 7-10 ηµέρες σε θερµοκρασία 15-20oC και σχετική υγρασία 80-90%, για επούλωση των τραυµάτων µε τη δηµιουργία φελλώδους ιστού. Η επούλωση των τραυµάτων του κοµµένου πατατόσπορου µειώνει τους κινδύνους σήψης που είναι αυξηµένοι ιδίως όταν η θερµοκρασία εδάφους πέφτει κάτω από 10oC. Η φύτευση µικρού πατατόσπορου έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία λίγων βλαστών ανά κόνδυλο. Το αντίθετο συµβαίνει µε το µεγάλο πατατόσπορο, δηλ. από αυτόν προκύπτουν πολλοί (πιθανόν ζωηρότεροι) βλαστοί.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Η πατατοκαλλιέργεια στη Νάξο, πτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας Λιοφάγου Δέσποινας, Ηράκλειο 2005.