Μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών (Integrated Crop Management – ICM) με βάση οικολογικές και οικονομικές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Προγραμματισμό και οργάνωση της γεωργικής εκμετάλλευσης (συστήματα πληροφορικής, δεδομένα για το κλίμα, εδαφολογικές μελέτες κ.λ.π.)
  • Διαμόρφωση της καλλιέργειας και της γύρω περιοχής
  • Επιλογή σωστών ποικιλιών και σπόρων (απαιτήσεις, ανθεκτικότητα, ποιότητα κ.λ.π.)
  • Επεξεργασία και καλή χρήση του εδάφους (καλές διαδοχικές καλλιέργειες, διατήρηση της γονιμότητάς του κ.λ.π.)
  • Φροντίδα των φυτών (οργανικά και ανόργανα λιπάσματα)

Εφόσον στην εκμετάλλευση υπάρχουν αρόσιμες εκτάσεις, ο γεωργός οφείλει να εφαρμόσει έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • να καλλιεργεί και να ενσωματώνει στο έδαφος χειμερινά ψυχανθή (βίκος, ρόβη, κτηνοτροφικά κουκιά, τριφύλλι κ.λ.π.) στο 20% της καλλιεργούμενης έκτασης
  • να καλλιεργεί κάθε χρόνο τρεις διαφορετικές ομάδες καλλιεργειών και
  • να αποδείξει με ατομική ή συλλογική ανάλυση εδάφους ότι το έδαφος του αγροτεμαχίου περιέχει 3% κατ΄ελάχιστο όριο οργανικής ουσίας.

Οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού άρδευσης. Για όσους αρδεύουν από γεωτρήσεις θα πρέπει να έχουν άδεια υδροληψίας.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας", Πρόγραμμα Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς - ΑΤΕΙ Πειραιά: Επιστημονική υποστήριξη νέων αγροτών, Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές - Καθηγητής - επιστημονικός υπεύθυνος, Ασπασία Ευθυμιάδου - Λέκτορας Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Μαρία Γκούλτα - γεωπόνος

px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php