Μέτρο 1.2 "Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στόχο του μέτρου 1.2 "Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων" αποτελεί η χορήγηση αντιστάθμισης σε αλιείς και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών προκειμένου να παύσουν προσωρινά την αλιευτική δραστηριότητα με σκοπό την εφαρμογή : σχεδίων αποκατάστασης συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης του ερυθρού τόνου (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Καν 643/2007), επειγόντων μέτρων, μη ανανέωσης αλιευτικής συμφωνίας, σχεδίων διαχείρισης, σχεδίων διάσωσης & αναδιάρθρωσης, καθώς και φυσικών καταστροφών ή άλλων έκτακτων συμβάντων που προκαλούν απαγόρευση αλιείας και δεν έχουν σχέση με μέτρα διατήρησης των αποθεμάτων.